Jak zdobyć decyzję o warunkach zabudowy?

W przypadku, gdy dla terenu, na którym znajduje się działka budowlana, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Sprawę można załatwić osobiście w urzędzie lub listownie (program na komputer). Decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebne przede wszystkim wtedy, gdy dla danej nieruchomości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (program na telefon).
O decyzję trzeba się także starać wtedy, gdy inwestor planuje zmianę sposobu zagospodarowania nieruchomości, czyli:
• rozbudowanie, zbudowanie lub nadbudowanie obiektu budowlanego lub wykonanie innych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę,
• zmianę sposobu użytkowania całego obiektu lub jego części,
• zbudowanie wolno stojącego budynku jednorodzinnego na podstawie zgłoszenia – obszar oddziaływania obiektu musi mieścić się na działce lub działkach, na których zaprojektowany został budynek,
• zbudowanie wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowych o powierzchni nie przekraczającej 35mkw na podstawie zgłoszenia,
• zalesienie działki (program na egzamin ustny).

Decyzja o warunkach zabudowy

Jak zdobyć decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy nie jest potrzebna, jeśli inwestor planuje tymczasową, trwającą nie dłużej niż rok, jednorazową zmianę zagospodarowania terenu, nie wymagającą zdobycia pozwolenia na budowę. Nie jest ona potrzebna także wtedy, gdy prace budowlane nie wpływają na sposób zagospodarowania terenu (promocja 3 w 1).
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może złożyć każdy – nie trzeba być właścicielem nieruchomości ani posiada tytułu uprawniającego do dysponowania nieruchomością (segregator). Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić w urzędzie gminy lub miasta, czy dla danej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy również zweryfikować, czy dana inwestycja może być zlokalizowana na danym terenie tylko w oparciu o założenia miejscowego planu zagospodarowania (opinie). Ponadto trzeba sprawdzić, czy inwestycja nie jest objęta zakazem wydawania decyzji, który określony jest w uchwale:
• o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
• w sprawie ustanowienia na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !