Blog

30.05.2018

Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego?

W artykule znajdziesz:

Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego?

 
Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego?

Czynności kontrolne na obiekcie budowlanym (segregator aktów prawnych). Obiekt, który ma być oddany do użytku, musi spełniać ostre kryteria dotyczące jego projektu, przebiegu prac oraz samego obiektu po zakończeniu prac budowlanych. Budowa może być przez cały ten czas kontrolowana przez nadzór budowlany wykonujący czynności kontrolne na obiekcie. Kto może dokonywać kontroli obiektu budowlanego? Czynności kontrolnych mogą dokonywać organy nadzoru budowlanego takie jak: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podczas realizacji swoich obowiązków nadzór budowlany lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do wejścia na teren obiektu budowlanego oraz na cały teren budowy (promocja 3 w 1)Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego? Podczas czynności kontrolnych nadzór budowlany w obecności osób, do których należy obiekt budowlany może żądać od nich informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazywaniem obiektu do użytkowania, jego utrzymaniem i bieżącym użytkowaniem.

 

 Nadzór budowlany wykonuje również kontrole obowiązkowe, dokonywane po złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Czynności kontrolne obejmują wtedy sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Kontroli podlegać mogą też sprawy związane z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz sprawy porządkowania terenu po zakończeniu budowy (uprawnienia budowlane)Oczywiście wszystkie te czynności związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego odbywają się w obecności właściciela lub osoby, która go reprezentuje. Organy nadzoru budowlanego lub inspektorzy przez te organy wyznaczeni wkraczają na teren obiektu budowlanego najczęściej, gdy nadzór otrzyma zawiadomienie o nieprawidłowościach zauważonych na danym obiekcie. Takie zawiadomienia mogą wysyłać osoby prywatne, instytucje takie jak straż miejska, policja, straż pożarna lub Państwowa Inspekcja Pracy.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami