Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego?

 
Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego?

Czynności kontrolne na obiekcie budowlanym (segregator aktów prawnych). Obiekt, który ma być oddany do użytku, musi spełniać ostre kryteria dotyczące jego projektu, przebiegu prac oraz samego obiektu po zakończeniu prac budowlanych. Budowa może być przez cały ten czas kontrolowana przez nadzór budowlany wykonujący czynności kontrolne na obiekcie. Kto może dokonywać kontroli obiektu budowlanego? Czynności kontrolnych mogą dokonywać organy nadzoru budowlanego takie jak: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podczas realizacji swoich obowiązków nadzór budowlany lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do wejścia na teren obiektu budowlanego oraz na cały teren budowy (promocja 3 w 1)Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego? Podczas czynności kontrolnych nadzór budowlany w obecności osób, do których należy obiekt budowlany może żądać od nich informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazywaniem obiektu do użytkowania, jego utrzymaniem i bieżącym użytkowaniem.

 

 Nadzór budowlany wykonuje również kontrole obowiązkowe, dokonywane po złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Czynności kontrolne obejmują wtedy sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Kontroli podlegać mogą też sprawy związane z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz sprawy porządkowania terenu po zakończeniu budowy (uprawnienia budowlane)Oczywiście wszystkie te czynności związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego odbywają się w obecności właściciela lub osoby, która go reprezentuje. Organy nadzoru budowlanego lub inspektorzy przez te organy wyznaczeni wkraczają na teren obiektu budowlanego najczęściej, gdy nadzór otrzyma zawiadomienie o nieprawidłowościach zauważonych na danym obiekcie. Takie zawiadomienia mogą wysyłać osoby prywatne, instytucje takie jak straż miejska, policja, straż pożarna lub Państwowa Inspekcja Pracy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !