Co może skontrolować inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego to instytucja znakomicie znana wszystkim osobom, które budowały lub budują swoje dom (program na komputer). Jednak nadzór budowlane wcale nie pojawia się często (program na telefon). Najczęściej inspektor zjawia się na budowie po ingerencji sąsiada lub innej osoby. W takiej sytuacji warto wiedzieć co nieco jego prawach i obowiązkach. Zgodnie z polskim prawem zarówno nadzór budowlany, jak i wszystkie związane z nim czynności, wykonywane są przez:
• powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego,
• Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
• wojewodę działającego z pomocą wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (program na egzamin ustny).

Inspektorat powiatowy

Co może skontrolować inspektor nadzoru budowlanego?

Zarówno inspektorat powiatowy jak i wojewódzki sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa budowlanego. Działania tej instytucji przypominają trochę „policję budowlaną” (promocja 3 w 1). Jej zadaniem jest kontrolowanie interesu publicznego. Wszystkie kwestie o charakterze cywilnym i prywatnym, związane z obiektami budowlanymi, są rozstrzygane przez sądy i nie leżą w gestii wojewódzkiego ani powiatowego inspektoratu budowlanego. Inspektorat wojewódzki działa w porozumieniu z wojewodą (segregator). Obowiązkiem wojewody, który pełni jednocześnie funkcję inspektora nadzoru budowanego, jest m.in. realizowanie zadań zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przeprowadzanie kontroli, realizowanie postępowań administracyjnych.
Inspektor ma prawo wejścia na teren budowy oraz znajdującego się na nim obiekty budowlanego. Nie musi on uprzedzać o planowanej kontroli, ale zobowiązany jest to przedstawienia dokumentu, który uprawnia do przeprowadzenia kontroli (opinie). Zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor musi posiadać kask ochronny. Kontrola może dotyczyć zarówno materiałów budowlanych, jak i dokumentów budowy. Polega ona na dokładnych pomiarach i bardzo szczegółowym sprawdzeniu budynku. Podczas kontroli trwające roboty budowlane są porównywane z gotowym projektem. Kontrola kończy się spisaniem protokołu, który musi zostać zaakceptowany przez inwestora. Inwestor ma prawo zaskarżyć kontrolę przeprowadzoną przez inspektora.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !