Co można robić mając uprawnienia w specjalności kolejowej?

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej mogę być wydane w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Każde z tych uprawnień mogą być wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, a także do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bądź łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Są to często wybierane uprawnienia, ponieważ dają wiele możliwości zrobienia kariery w branży inżynierskiej.

Co można robić mając uprawnienia w specjalności kolejowej?

Każdy inżynier, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń może projektować lub kierować robotami budowlanymi w zakresie stacji, linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz innych budowli kolejowych (program na telefon). Wyjątkiem są sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które przeznaczone są dla kolei.

Ograniczone uprawnienia w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie stacji, linii kolejowych, bocznic kolejowych i innych kolejowych budowli – wyjątkiem są linie kolejowe, które przystosowano do prędkości przekraczających 200 km/h (program egzamin ustny). Osoby, które posiadają uprawnienia w specjalności kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym mogą projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowanymi, które związane są z obiektami budowlanymi w zakresie urządzeń zabezpieczania oraz sterowania ruchem kolejowym (opinie o programie).

Samoczynne blokady

W przypadku uprawnień w specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w zakresie urządzeń zabezpieczenia oraz sterowanie ruchem kolejowym, ale wyłącznie dla stacji, które wyposażone są w nie więcej niż 50 rozjazdów (segregator aktów prawnych). Wyjątkiem są także linie kolejowej, które posiadają samoczynne blokady. Wszystkie wymienione obiekty muszą odpowiadać przepisom w sprawie warunków technicznych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !