Co można zaliczyć do praktyki zawodowej?


Uprawnienia budowlane dostępne są wyłącznie dla osób, które mają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Jedynym sposobem na zdobycie tego doświadczenia jest praktyka zawodowa, którą trzeba jeszcze odpowiednio udokumentować (program na komputer).

Co można zaliczyć do praktyki zawodowej?

Co więcej, do praktyki zaliczają się wyłącznie te prace, które polegają na bezpośrednim uczestniczeniu w tworzeniu projektów bądź na pełnieniu funkcji technicznej na budowie. Praktyki muszą też odbywać się pod kierownictwem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Muszą to być uprawnienia w tej samej specjalności, o jaką stara się praktykant, a do tego bez ograniczeń (program na telefon). Co więcej, praktyką może kierować wyłącznie osoba, która wpisana jest na listę członków samorządu zawodowego przez cały czas trwania praktyki zawodowej.

Praktykę do uprawnień budowlanych można rozpocząć po zdobyciu dyplomu uczelni wyższej bądź tytułu zawodowego technika lub mistrza w jednym z zawodów związanych z budownictwem. Zakres praktyki zawodowej zawsze musi odpowiadać zakresowi specjalności uprawnień, o które stara się kandydat na uprawnienia budowlane. Oprócz wspomnianych prac do praktyki zawodowej na budowie zaliczane są również inne (program egzamin ustny). Mowa tu przede wszystkim o wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego czy pracach w organach administracji rządowej, polegających w wykonywaniu czynności na budowie oraz obejmujących fachową ocenę zjawisk bądź samodzielne rozwiązywanie zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (opinie o programie). Jako praktyka mogą być też uznane prace u zarządcy infrastruktury kolejowej, które także polegają na fachowej ocenie zjawisk czy samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień. W każdym z tych trzech przypadków dwa lata praktyki zaliczane jest jako jeden rok praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).

Praktyka zawodowa


Praktyka zawodowa, która odbyła się przy budowie lub projektowaniu obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach podlegających Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub ministrowi do spraw wewnętrznych, wymaga odpowiedniego zaświadczenia (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !