Blog

13.08.2019

Co można zaliczyć do praktyki zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Co można zaliczyć do praktyki zawodowej?


Uprawnienia budowlane dostępne są wyłącznie dla osób, które mają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Jedynym sposobem na zdobycie tego doświadczenia jest praktyka zawodowa, którą trzeba jeszcze odpowiednio udokumentować (program na komputer).

Co można zaliczyć do praktyki zawodowej?

Co więcej, do praktyki zaliczają się wyłącznie te prace, które polegają na bezpośrednim uczestniczeniu w tworzeniu projektów bądź na pełnieniu funkcji technicznej na budowie. Praktyki muszą też odbywać się pod kierownictwem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Muszą to być uprawnienia w tej samej specjalności, o jaką stara się praktykant, a do tego bez ograniczeń (program na telefon). Co więcej, praktyką może kierować wyłącznie osoba, która wpisana jest na listę członków samorządu zawodowego przez cały czas trwania praktyki zawodowej.

Praktykę do uprawnień budowlanych można rozpocząć po zdobyciu dyplomu uczelni wyższej bądź tytułu zawodowego technika lub mistrza w jednym z zawodów związanych z budownictwem. Zakres praktyki zawodowej zawsze musi odpowiadać zakresowi specjalności uprawnień, o które stara się kandydat na uprawnienia budowlane. Oprócz wspomnianych prac do praktyki zawodowej na budowie zaliczane są również inne (program egzamin ustny). Mowa tu przede wszystkim o wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego czy pracach w organach administracji rządowej, polegających w wykonywaniu czynności na budowie oraz obejmujących fachową ocenę zjawisk bądź samodzielne rozwiązywanie zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (opinie o programie). Jako praktyka mogą być też uznane prace u zarządcy infrastruktury kolejowej, które także polegają na fachowej ocenie zjawisk czy samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień. W każdym z tych trzech przypadków dwa lata praktyki zaliczane jest jako jeden rok praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).

Praktyka zawodowa


Praktyka zawodowa, która odbyła się przy budowie lub projektowaniu obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach podlegających Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub ministrowi do spraw wewnętrznych, wymaga odpowiedniego zaświadczenia (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami