Metody prasowania

Metody prasowania

Sposoby zagęszczania betonu przez prasowanie możemy podzielić na:
- metodę właściwego prasowania przy użyciu pras hydraulicznych,
- metodę prasowania przez walcowanie (metoda walcowania).
Zagęszczanie betonu metodą prasowania różni się od ubijania w zasadzi tylko tym, że siła dynamiczna, jaka powstaje przy ubijaniu - zostaje zastąpiona dużą siłą statyczną (program uprawnienia budowlane na komputer). Rezultat, jaki daje prasowanie, zależy w dużyrr stopniu od wielkości nacisku wywieranego na beton przez prasę. Dlatego prasowanie betonu przy użyciu pras mechanicznych, a zwłaszcza hydraulicznych wywołujących ciśnienie powyżej kilkudziesięciu kG/cm2, daje lepsze rezultat} niż prasowanie przy użyciu walców dających ciśnienie kilku lub kilkunasti kG/cm ten drugi rodzaj prasowania znalazł jednak ostatnio większe zastosowanie w nowoczesnych metodach technologicznych produkcji prefabrykatów (produkcja wielkich płyt metodą Kozłowa w ZSRR) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prasy mechaniczne, w których nacisk na beton elementu wywierany jes1 za pomocą dźwigu lub śruby, stosuje się w prefabrykacji w znacznie mniejszym stopniu niż duże prasy hydrauliczne wywołujące zwykle ciśnienie w granicach od 100 do 300 atn, a niekiedy dochodzące do 1000 atn. Dużą zaletą pras hydraulicznych jest ponadto możliwość dokładnego regulowania ciśnienia na podstawie wskazań manometru; takiej możliwości regulacji ciśnienia nie mają prasy mechaniczne (uprawnienia budowlane).
Skład betonu nadającego się do prasowania różni się znacznie od składu betonu wibrowanego; wymaga użycia kruszywa drobnoziarnistego, większej ilości cementu oraz większej ilości piasku i zaprawy.

Głównymi zaletami metody zagęszczania betonu przez prasowanie są:
1) znaczna zwięzłość i twardość elementu bezpośrednio po sprasowaniu, co umożliwia natychmiastowe rozformowanie elementu,
2) możliwość stosowania bardzo małej ilości wody (konsystencja betonu ubijanego),
3) usuwanie w czasie prasowania ewentualnego nadmiaru wody bądź części wody zbędnej,
4) wzrost wytrzymałości betonu - przy stosowaniu niskich i średnich ciśnień - o kilkanaście do kilkudziesięciu procent (program egzamin ustny).
Do wad metody prasowania należy zaliczyć duże trudności w konstruowaniu pras do prasowania elementów o większych rozmiarach, związane z tym większe koszty produkcji oraz częściowe miażdżenie ziarn kruszywa.

Masa betonowa

Masa betonowa dostarczana w sposób ciągły wtłaczana jest przez łopatki ślimaka do głowicy 4 prasy o pochylonych ściankach. Dzięki pochyleniu przekrój głowicy stopniowo jest zmniejszany, tym samym masa betonowa na sku tek zwiększonego ciśnienia wymuszonego przez łopatki zostaje zagęszczona i wyciśnięta do końcówki wylotowej 5 (opinie o programie).

Pręty zbrojeniowe lub bardzo płaskie szkielety zbrojenia produkowanych elementów wprowadzane są do głowicy prasy przez wydrążenie 6 obracającego się wału, wyposażone w urządzenie prowadzące. Zbrojenie to, znajdując się w głowicy pod działaniem dużego tarcia, zostaje przesunięte dalej wraz z masą betonową. Uformowany w głowicy uzbrojony element, po przejściu przez wylot w postaci nieprzerwanej taśmy, dostaje się na podkłady umieszczone na przenośniku taśmowym, gdzie zostaje pocięty na żądane długości. Odcinki te zostają następnie skierowane na okres twardnienia do składu gotowych elementów (segregator aktów prawnych).

Prasa przystosowana jest do produkcji kilku typów elementów prefabrykowanych. Wyraża się to tym, że kształtujące element części prasy, jak końcówka wylotowa, głowica, łopatki ślimaka oraz wał (istotny jest tu przekrój wewnętrznego wydrążenia wału) - są wymienne i mogą być dobierane stosownie do wielkości siły prasującej potrzebnej dla uformowania i zagęszczenia danego elementu. Urządzenie obudowane jest stalowym płaszczem i wyposażone jest we wrzeciono 7.
Do produkcji elementów w tej prasie stosowana jest masa betonowa o konsystencji wilgotnej i współczynniku wodocementowym 0,32 -ł- 0,35. Elementy, dzięki silnemu zagęszczeniu, osiągają po jednym dniu normalnego dojrzewania w temperaturze 15^-20°C wytrzymałość betonu równą 40% wytrzymałości 28-dniowej, a po trzech dniach - 70 -r- 80% wytrzymałości R28. Metody wibrowania z jednoczesnym uciskiem betonu (promocja 3 w 1).

Do metod zagęszczania opartych na wibrowaniu z równoczesnym zastosowaniem ucisku betonu zaliczamy:
- metodę wibrowania masy betonowej pod dodatkowym obciążeniem,
- metodę wibroubijania,
- metodę wibroprasowania.
W metodach tych beton podczas wibrowania znajduje się pod stałym

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami