Co nazwać można nieodpowiednim stanem technicznym budynku?


Co nazwać można nieodpowiednim stanem technicznym budynku?

 

Wbrew powszechnej opinii, zły stan techniczny budynku zamieszkiwanego przez ludzi, wcale nie jest jednoznaczny z koniecznością szybkiej eksmisji mieszkańców. W przypadku, w którym nie ma realnego zagrożenia zawaleniem się budynku, organ prowadzący nadzór nad stanem technicznym budynku zleca jedynie jak najszybsze usunięcie odkrytych usterek. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane, szybka naprawa usterek konieczna jest w następujących wypadkach:
- gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia lokatorów,
- kiedy zachodzi prawdopodobieństwo zagrożenia mienia,
- kiedy zachodzi prawdopodobieństwo zagrożenia dla środowiska naturalnego,
- budynek jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- gdy swym nieestetycznym wyglądem powoduje dość poważne oszpecenie otoczenia.

 

Zgodnie z przepisami prawa, jakie zawarte zostały w artykule numer 68 ustawy Prawo Budowlane w sytuacji, gdy właściwie do tego upoważniony organ wydaje decyzję o częściowym bądź całościowym opróżnieniu budynku ze względu na jego nieodpowiedni stan techniczny, konieczne jest podanie stosownego terminu, w którym budynek lub jego część ma zostać opróżniony, żeby możliwe było naprawienie wszystkich usterek.

 

Odpowiedzialność za obiekt budowlany, a ściślej rzecz ujmując za jego stan techniczny, ponosi przede wszystkim właściciel danej nieruchomości. Tak naprawdę wysokość poniesionych kosztów na naprawy nie powinna mieć zbyt wielkiego znaczenia, bowiem niewłaściwy stan techniczny budynku zawsze niesie ze sobą poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Nieusunięte usterki, choćby nawet niewielkie prowadzą do systematycznego pogorszenia się stanu technicznego budynku.

 

W mediach niejednokrotnie niezwykle głośne stają się sprawy poważnych wypadków w budynkach będących w bardzo złym stanie technicznym. Takie wypadki kończą się różnie, jednak wiele takich sytuacji można byłoby uniknąć, pod warunkiem, że w odpowiednim czasie właściciele budynków naprawiliby wszystkie wykryte usterki.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !