Blog

Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 10
30.05.2018

Co nazwać można nieodpowiednim stanem technicznym budynku?

W artykule znajdziesz:

Co nazwać można nieodpowiednim stanem technicznym budynku?


Co nazwać można nieodpowiednim stanem technicznym budynku?

 

Wbrew powszechnej opinii, zły stan techniczny budynku zamieszkiwanego przez ludzi, wcale nie jest jednoznaczny z koniecznością szybkiej eksmisji mieszkańców. W przypadku, w którym nie ma realnego zagrożenia zawaleniem się budynku, organ prowadzący nadzór nad stanem technicznym budynku zleca jedynie jak najszybsze usunięcie odkrytych usterek. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane, szybka naprawa usterek konieczna jest w następujących wypadkach:
- gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia lokatorów,
- kiedy zachodzi prawdopodobieństwo zagrożenia mienia,
- kiedy zachodzi prawdopodobieństwo zagrożenia dla środowiska naturalnego,
- budynek jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- gdy swym nieestetycznym wyglądem powoduje dość poważne oszpecenie otoczenia.

 

Zgodnie z przepisami prawa, jakie zawarte zostały w artykule numer 68 ustawy Prawo Budowlane w sytuacji, gdy właściwie do tego upoważniony organ wydaje decyzję o częściowym bądź całościowym opróżnieniu budynku ze względu na jego nieodpowiedni stan techniczny, konieczne jest podanie stosownego terminu, w którym budynek lub jego część ma zostać opróżniony, żeby możliwe było naprawienie wszystkich usterek.

 

Odpowiedzialność za obiekt budowlany, a ściślej rzecz ujmując za jego stan techniczny, ponosi przede wszystkim właściciel danej nieruchomości. Tak naprawdę wysokość poniesionych kosztów na naprawy nie powinna mieć zbyt wielkiego znaczenia, bowiem niewłaściwy stan techniczny budynku zawsze niesie ze sobą poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Nieusunięte usterki, choćby nawet niewielkie prowadzą do systematycznego pogorszenia się stanu technicznego budynku.

 

W mediach niejednokrotnie niezwykle głośne stają się sprawy poważnych wypadków w budynkach będących w bardzo złym stanie technicznym. Takie wypadki kończą się różnie, jednak wiele takich sytuacji można byłoby uniknąć, pod warunkiem, że w odpowiednim czasie właściciele budynków naprawiliby wszystkie wykryte usterki.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 15 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 16 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 17
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 18
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 19 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 20 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 21
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 31 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 32 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 33
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 34
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 35 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 36 Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 37
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spotkanie z potencjalnym pracodawcą zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami