Blog

16.08.2019

Co robić, a czego nie robić podczas praktyki zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Co robić, a czego nie robić podczas praktyki zawodowej?


Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych to temat, który przysparza sporo problemów. Każda komisja kwalifikacyjna nieco inaczej interpretuje obowiązujące przepisy, dlatego zawsze warto dowiedzieć się u źródła, jakie są konkretne wymagania. Jeśli chodzi o długość praktyki zawodowej, to jest ona dokładnie określona w przepisach i nie ma tu z czym dyskutować (program na komputer).

Co robić, a czego nie robić podczas praktyki zawodowej?

Jednak rozliczanie czasu praktyki zawodowej to już nieco inna sprawa. Praktykę liczy się tygodniach, przy czym każdy tydzień pracy musi trwać przynajmniej 5 dni. W przypadku, gdy w danym tygodniu występuje tzw. długi weekend, może on nie zostać zaliczony. Jednak niektóre komisje po prostu sumują wszystkie dni praktyki zawodowej i wówczas zaliczony jest dosłownie każdy dzień. O szczegóły trzeba więc dopytać w swojej izbie (program na telefon).

Dokumentowanie praktyki zawodowej można rozpocząć po zakończeniu III roku studiów lub po zdobyciu tytułu technika bądź mistrza. Praktyka zawodowa zawsze musi być potwierdzona przez osobą, która pełniła nad nią nadzór. Taka osoba musi legitymować się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w takiej samej specjalności, o jaką stara się kandydat na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Co więcej, przez cały czas trwania praktyki zawodowej opiekun praktyki musi być członkiem samorządu zawodowego, ponieważ tylko wtedy może on pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oczywiście zakres praktyki zawsze musi pokrywać się z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Prace podczas praktyk


Do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane może zostać zaliczona praktyka studencka, jednak tylko w sytuacji, gdy odbywała się na mocy odpowiedniej umowy między organem samorządu zawodowego a uczelnią (segregator aktów prawnych). Prace podczas praktyk muszą polegać na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie”. Oznacza to, że do praktyki zawodowej nie zostaną zaliczone prace wykonywane np. na stanowisku kosztorysanta bądź polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego na budowie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami