Blog

18.06.2021

Kwasy żywiczne

W artykule znajdziesz:

Kwasy żywiczne

Kwasy żywiczne

Kwasy żywiczne - hydroaromatyczne kwasy karboksylowe występujące w terpentynie otrzymywanej z drzew iglastych; po oddestylowaniu z terpentyny lotnych terpenów pozostaje kalafonia, która jest mieszaniną kwaszenie - kiszenie kwaternion - element (a, b, c, d) przestrzeni liniowej R* oznaczany zwykle  (utożsamia się wektor (1.0,0,0) z liczbą 1) z następującym mnożeniem wektorów osi wyznaczających iloczyn każdych dwóch elementów kwaterpolimer - produkt polimeryzacji mieszaniny czterech monomerów kwazar, nibygwiazda - obiekt wysyłający silne promieniowanie radiowe, cechujące się znacznymi przesunięciami ku czerwieni linii w widmie (program uprawnienia budowlane na komputer).

kwazicząstki - quasi-cząstki kwebracho -(I) drzewa Quebracho Colorado i Quebracho santiaguena rosnące w Płd. Ameryce; mają drewno bardzo twarde, zabarwione na kolor brunatnoczerwony; zawierają ok. 22% cennego garbnika i są używane do wyrobu ekstraktu garbarskiego; (2) garbnik roślinny otrzymywany z drewna kwebracho; zawiera głównie garbniki skondensowane (niehydrolizujące) kwiat kobaltowy - erytryn (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kwiat siarczany - sublimowana siarka o bardzo drobnych kryształkach; żółty proszek nierozpuszczalny w wodzie, częściowo rozpuszczalny w dwusiarczku węgla

kwintal - jednostka masy dopuszczona przejściowo do stosowania jako legalna, równa 100 kg, stosowana w obrocie handlowym płodami rolnymi
kwit sternika - pokwitowanie załadowania towarów na statek wydawane spedytorowi w miarę przyjmowania ładunku, który wymienia się na konosament po przyjęciu całej partii ładunku kwitownik - element kontroli zdalnej podający informację o położeniu wyłącznika, odłącznika, stycznika itp. w danym układzie.
La (z łac. lanthanum) - lantan labdanum - zielonkawa lub brunatna żywica wytwarzana przez liście rośliny z gatunku Cistus ma zastosowanie w perfumerii jako dobry utrwalacz perfum, wnoszący swój własny wartościowy zapach (uprawnienia budowlane).

labirynt - uszczelnienie labiryntowe labirynt ochronny - układ osłon powodujący osłabienie promieniowania na skutek wielokrotnego rozpraszania
laborant - pracownik pomocniczy w laboratorium (program egzamin ustny).

Laboratorium

Laboratorium - specjalne pomieszczenie wyposażone w odpowiednią aparaturę, przeznaczone do prowadzenia badań (chemicznych, technicznych, medycznych i in.)
laboratorium gorące - laboratorium przeznaczone i wyposażone do pracy z materiałami o dużej aktywności promieniotwórczej laboratorium półgorące - laboratorium przeznaczone i wyposażone do pracy z materiałami o średniej aktywności promieniotwórczej laboratorium wskaźnikowe - laboratorium przeznaczone i wyposażone do pracy z materiałem o niewielkiej aktywności promieniotwórczej labradoryt - skała magmowa składająca się głównie ze skalenia - labradoru; polerowany barwy ciemnoszarej lub czarnej o niebieskim połysku jest stosowany jako kamień okładzinowy (opinie o programie).
lada - stół sklepowy.
lada - prosty podnośnik do ładowania drewna.

lada chłodnicza - lada (sklepowa) izolowana chłodniczo i zaopatrzona w chłodziarkę służącą do ochładzania umieszczonych w niej produktów i przechowywania ich w temperaturze niższej od temperatury otoczenia lagrangian - funkcja Lagrange’a laguna - geogr. płytki akwen odcięty od morza przez piaszczystą mierzeję, rafę barierową lub rafę platformową (segregator aktów prawnych).
laka - żywica otrzymywana z drzew lakowych, rosnących w Japonii, Chinach, we wschodnich Indiach; 1. służy do wyrobu i zdobienia naczyń, mebli, pudełek itd., jest stosowana w dekoracji architektonicznej i w rzeźbie; najczęściej 1. jest barwiona na czerwono i czarno (promocja 3 w 1).

laki - niskotopliwe masy złożone z kalafonii, szelaku, terpentyny i odpowiedniego pigmentu, najczęściej czerwonego; stosowane do pieczętowania listów, lakowania butelek itp. laki, barwniki lakowe - pigmenty organiczne otrzymywane z barwników rozpuszczalnych w wodzie przez wytrącenie w postaci nierozpuszczalnej lub trwale osadzenie na podłożu; mają zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, poligraficznym, papierniczym, skórzanym, gumowym, tworzyw sztucznych, włókienniczym.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami