Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia odpowiadające

 
 
 

Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia odpowiadające

 

Osoby, które wiążą swoją przyszłość z branżą budowlaną, powinny uważnie wybierać kierunek studiów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Załącznik nr 2 do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane upoważniają określone kierunki studiów, podzielone na odpowiednie oraz pokrewne. Są one inne dla każdego specjalizacji.   Co to są studia odpowiadające?   Kierunki „odpowiadające” to kierunki dobrane właściwie do danej specjalności. Ich zakres w dużym stopniu odpowiada specjalności, którą planuje wybrać przyszły inżynier.   Studia odpowiadające Studia odpowiadające to kierunki, których program w większości odpowiadaj wybranej specjalizacji uprawnień budowlanych. Dla każdej specjalności są to inne studia, np.: • architektoniczna bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek architektura lub architektura i urbanistyka, • konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek studiów w zakresie budownictwa, • inżynieryjna mostowa i drogowa – kierunek w zakresie budownictwa, • inżynieryjna kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunek studiów budownictwo lub transport, • inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek studiów transport lub elektrotechnika, • inżynieryjna hydrotechniczna – kierunki studiów: budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska, • wyburzeniowa – kierunki studiów: budownictwo, górnictwo lub geologia, inżynieria wojskowa, • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: telekomunikacja, elektrotechnika lub elektronika, miernictwo elektryczne i telekomunikacji, • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa lub gazownicza, wiertnictwo nafty i gazu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami