Blog

30.05.2018

Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia odpowiadające

W artykule znajdziesz:

Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia odpowiadające

 
 
 

Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia odpowiadające

 

Osoby, które wiążą swoją przyszłość z branżą budowlaną, powinny uważnie wybierać kierunek studiów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Załącznik nr 2 do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane upoważniają określone kierunki studiów, podzielone na odpowiednie oraz pokrewne. Są one inne dla każdego specjalizacji.   Co to są studia odpowiadające?   Kierunki „odpowiadające” to kierunki dobrane właściwie do danej specjalności. Ich zakres w dużym stopniu odpowiada specjalności, którą planuje wybrać przyszły inżynier.   Studia odpowiadające Studia odpowiadające to kierunki, których program w większości odpowiadaj wybranej specjalizacji uprawnień budowlanych. Dla każdej specjalności są to inne studia, np.: • architektoniczna bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek architektura lub architektura i urbanistyka, • konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek studiów w zakresie budownictwa, • inżynieryjna mostowa i drogowa – kierunek w zakresie budownictwa, • inżynieryjna kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunek studiów budownictwo lub transport, • inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek studiów transport lub elektrotechnika, • inżynieryjna hydrotechniczna – kierunki studiów: budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska, • wyburzeniowa – kierunki studiów: budownictwo, górnictwo lub geologia, inżynieria wojskowa, • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: telekomunikacja, elektrotechnika lub elektronika, miernictwo elektryczne i telekomunikacji, • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa lub gazownicza, wiertnictwo nafty i gazu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami