Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia odpowiadające


Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia odpowiadające

 

Osoby, które wiążą swoją przyszłość z branżą budowlaną, powinny uważnie wybierać kierunek studiów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Załącznik nr 2 do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane upoważniają określone kierunki studiów, podzielone na odpowiednie oraz pokrewne. Są one inne dla każdego specjalizacji.

 

Co to są studia odpowiadające?

 

Kierunki „odpowiadające” to kierunki dobrane właściwie do danej specjalności. Ich zakres w dużym stopniu odpowiada specjalności, którą planuje wybrać przyszły inżynier.

 

Studia odpowiadające

Studia odpowiadające to kierunki, których program w większości odpowiadaj wybranej specjalizacji uprawnień budowlanych. Dla każdej specjalności są to inne studia, np.:


• architektoniczna bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek architektura lub architektura i urbanistyka,
• konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek studiów w zakresie budownictwa,
• inżynieryjna mostowa i drogowa – kierunek w zakresie budownictwa,
• inżynieryjna kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunek studiów budownictwo lub transport,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek studiów transport lub elektrotechnika,
• inżynieryjna hydrotechniczna – kierunki studiów: budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska,
• wyburzeniowa – kierunki studiów: budownictwo, górnictwo lub geologia, inżynieria wojskowa,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: telekomunikacja, elektrotechnika lub elektronika, miernictwo elektryczne i telekomunikacji,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka,
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa lub gazownicza, wiertnictwo nafty i gazu.

Oprócz usług detektywistycznych świadczyny także pomoc w zakresie ochrony mienia prywatnego, firmowego oraz ochrony dużych imprez. Nasza agencja współpracowała z najlepszymi firmami w całej Polsce. Zyskaliśmy sobie wiernych klientów także wśród polityków i ludzi show businessu.

 

Aby cały czas utrzymywać najwyższe standardy naszych usług, nasi pracownicy, oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia w trakcie wykonywania obowiązków, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez częste szkolenia branżowe. Rocznie wykonujemy ponad 1000 zleceń, co w połączeniu ze świetnie wyszkoloną kadrą stawia nas w czołówce europejskich agencji detektywistyczno - ochroniarskich.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników był dokładnie sprawdzoną i kompetentną osobą, cieszącą się nieposzlakowaną opinią, ponieważ od samego początku naszej działalności chcemy być dla Państwa godnym zaufania partnerem.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !