Blog

Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych

W artykule znajdziesz:

Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych


Jakie rodzaje badań i ich zakres oznaczania dla zapraw budowlanych określa norma?

Norma określa badania w zakresie: Zapraw świeżych: wydajności objętościowej próbnego zarobu, konsystencji zaprawy, plastyczności zaprawy, gęstości objętościowej, czasu zachowania właściwości roboczych zaprawy, zdolności zaprawy do utrzymania wody, podatności zaprawy do samoczynnego wydzielania wody, podatności zaprawy na rozwarstwianie się, zawartości powietrza w zaprawie. Zapraw stwardniałych: wytrzymałości na zginanie, wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie, nasiąkliwości, wilgotności, gęstości objętościowej, kapilarnego podciągania wody, mrozoodporności, skurczu, współczynnika rozmiękczania, przyczepności zaprawy do podłoża. 

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

 

Z jakich składników sporządza się próbny zarób zaprawy, o jakiej objętości i w czym przygotowuje się go?

Próbny zarób należy wykonać z tych samych składników i w tej samej proporcji z jakich ma być wykonana zaprawa na budowie. Objętość próbnego zarobu zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 10 dm3 (litrów). Przygotowanie próbnego zarobu wykonuje się w laboratoryjnej mieszarce przeciwbieżnej o pojemności do 30 dm3.

Jakie czynności należy wykonać przy pobieraniu próbek świeżej zaprawy na budowie i w jakim czasie?

Próbkę świeżej zaprawy pobiera się na budowie z pojemnika lub końcówki przewodu tłocznego w miejscu jej użycia. Do badań pobiera się próbkę zaprawy w ilości 10 dm3. Czas od momentu pobrania świeżej zaprawy do dostarczenia jej do laboratorium nie powinien przekraczać 30 min.

 Na czym polega zasada badania mrozoodporności?

Zasada badania polega na określeniu ubytku masy i spadku wytrzymałości spowodowanych działaniem cyklicznego zamrażania i odmrażania próbek w postaci beleczek 4x4x16 cm, po 28 dniach twardnienia. Badaniu poddaje się 12 próbek z których 6 należy poddać próbom zamrażania, a 6 przeznaczonych jest do kontrolnego badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

Ile i do jakich badań przyjmuje się średnią arytmetyczną jako wynik oznaczenia własności zaprawy stwardniałej?

W celu oznaczenia przyjmuje się średnią arytmetyczną z wyników otrzymanych z prób na trzech beleczkach: wytrzymałości na zginanie, wytrzymałości na rozciąganie, nasiąkliwości, wilgotności, gęstości objętościowej, kapilarnego podciągania, wielkości skurczu w okresie twardnienia, na sześciu beleczkach: wytrzymałości na ściskanie (6 połówek beleczek), współczynnika na rozmiękanie, jedna próbka o pow. 0,5 m2 i grub. 1÷1,5 cm dla przyczepności zaprawy do podłoża.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 11
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 12
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 15 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 16 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 17
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 18
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 19 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 20 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 21
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 31 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 32 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 33
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 34
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 35 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 36 Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 37
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drzwi promieniochronne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami