Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych


Jakie rodzaje badań i ich zakres oznaczania dla zapraw budowlanych określa norma?

Norma określa badania w zakresie: Zapraw świeżych: wydajności objętościowej próbnego zarobu, konsystencji zaprawy, plastyczności zaprawy, gęstości objętościowej, czasu zachowania właściwości roboczych zaprawy, zdolności zaprawy do utrzymania wody, podatności zaprawy do samoczynnego wydzielania wody, podatności zaprawy na rozwarstwianie się, zawartości powietrza w zaprawie. Zapraw stwardniałych: wytrzymałości na zginanie, wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie, nasiąkliwości, wilgotności, gęstości objętościowej, kapilarnego podciągania wody, mrozoodporności, skurczu, współczynnika rozmiękczania, przyczepności zaprawy do podłoża. 

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

 

Z jakich składników sporządza się próbny zarób zaprawy, o jakiej objętości i w czym przygotowuje się go?

Próbny zarób należy wykonać z tych samych składników i w tej samej proporcji z jakich ma być wykonana zaprawa na budowie. Objętość próbnego zarobu zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 10 dm3 (litrów). Przygotowanie próbnego zarobu wykonuje się w laboratoryjnej mieszarce przeciwbieżnej o pojemności do 30 dm3.

Jakie czynności należy wykonać przy pobieraniu próbek świeżej zaprawy na budowie i w jakim czasie?

Próbkę świeżej zaprawy pobiera się na budowie z pojemnika lub końcówki przewodu tłocznego w miejscu jej użycia. Do badań pobiera się próbkę zaprawy w ilości 10 dm3. Czas od momentu pobrania świeżej zaprawy do dostarczenia jej do laboratorium nie powinien przekraczać 30 min.

 Na czym polega zasada badania mrozoodporności?

Zasada badania polega na określeniu ubytku masy i spadku wytrzymałości spowodowanych działaniem cyklicznego zamrażania i odmrażania próbek w postaci beleczek 4x4x16 cm, po 28 dniach twardnienia. Badaniu poddaje się 12 próbek z których 6 należy poddać próbom zamrażania, a 6 przeznaczonych jest do kontrolnego badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

Ile i do jakich badań przyjmuje się średnią arytmetyczną jako wynik oznaczenia własności zaprawy stwardniałej?

W celu oznaczenia przyjmuje się średnią arytmetyczną z wyników otrzymanych z prób na trzech beleczkach: wytrzymałości na zginanie, wytrzymałości na rozciąganie, nasiąkliwości, wilgotności, gęstości objętościowej, kapilarnego podciągania, wielkości skurczu w okresie twardnienia, na sześciu beleczkach: wytrzymałości na ściskanie (6 połówek beleczek), współczynnika na rozmiękanie, jedna próbka o pow. 0,5 m2 i grub. 1÷1,5 cm dla przyczepności zaprawy do podłoża.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami