Co to dokładnie jest zabudowa śródmiejska?


Zabudowa śródmiejska

 

Dla każdego inwestora najbardziej atrakcyjne punkty, w których chciałby ulokować swoją inwestycję leżą w śródmieściu. Szczególnie dobrze widoczne jest to w centrach dużych miast, które żyją bardzo intensywnie niemal 24 godziny na dobę. Jednak zanim inwestor rozpocznie inwestycję, powinien dobrze sprawdzić jakie ma możliwości oraz jakie ograniczenia wiąże ze sobą zabudowa śródmiejska.

 

Co to dokładnie jest zabudowa śródmiejska?

 

Zabudowa śródmiejska jest to inaczej zgrupowanie intensywnej zabudowy. Zabudowy, która ulokowana jest w centrach miast. W większości przypadków blisko rynku oraz ratusza miejskiego. Obszar taki oprócz typowego podejścia mieszkańców, powinien jako taki być określony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Zazwyczaj jednak te dwa podejścia pokrywają się, gdyż zazwyczaj plan zagospodarowania przestrzennego pokrywa się z mapą miasta, i nosi nazwę dzielnicy Śródmieście.

 

Jakie wymogi musi spełnić inwestor, który chce budować budynek w śródmieściu?

Sprawa taka jest oczywiście złożona. Wiele zależy przede wszystkim od tego, na co ma być budynek przeznaczony. Ale po kolei. Inwestor powinien przede wszystkim respektować:

 

- plan zagospodarowania przestrzennego: oznacza to mniej więcej tyle, że należy budynek zbudować w taki sposób, aby na przykład nie przekroczyć zbyt dużej liczby pięter, za dużego stopnia nachylenia dachu, typu dachu itp.,

- należy mieć zgodę konserwatora zabytków: większość terenów śródmiejskich to starówki lub zabudowania o specyficznych cechach architektonicznych, konserwator zabytków ma wówczas decydujące znaczenie co do tego, czy projekt “współgra z otoczeniem" lub jeśli jest innowatorski, wnosi do niego “wartościową świeżość",

- spełnienie norm przeciwpożarowych: jest to nadrzędna wytyczna. Zważywszy na gęstą zabudowę nie ma w tym temacie miejsca nawet na najmniejsze ustępstwa. Jeżeli popełniony zostanie błąd, tym więcej on będzie kosztował im będzie bardziej naruszał podstawowe zasady.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !