Podział na przęsła i podpory

Podział na przęsła i podpory

Zmianie ulegają również cechy wyodrębniające podpory od przęseł. Pochodzi to po pierwsze z jedności tworzywa podpór i przęseł, a po drugie z celowości wzajemnego dostosowania obu tych podstawowych części mostów dla uzyskania pożądanych układów sił wewnętrznych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Podział na przęsła i podpory jest konieczny, gdy tworzywo przęseł jest inne od tworzywa podpór lub gdy proces budowy wymaga dostosowania ich kształtów do oddzielnego wykonania przęseł od podpór. Poza tymi przypadkami, gdy podpory i przęsła wykonane są z betonu, podział ten nie jest konieczny. W wielu przypadkach nie jest on ani pożądany, ani potrzebny.

Tak np. przekonano się celowości budowy ustrojów ramownicowych pozbawionych łożysk, prostszych w wykonaniu, oraz - o celowości budowy ustrojów ciągłych. Następnie zwrócono uwagę na celowość rozdwojenia podpór dla zmniejszenia momentów ujemnych, utwierdzenia przęseł na podporach i zmniejszenia momentów dodatnich. Stwierdzono celowość skupiania tworzywa, a więc i momentów nad podporami i w ich pobliżu dla zmniejszenia momentów od ciężaru własnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wszystkie te zmiany wskazują na słuszność traktowania podpór i przęseł jako jednej całości dla właściwego rozmieszczenia tworzywa i dla uzyskania właściwego układu sił wewnętrznych.
Prowadzi to do stwierdzenia, że właściwe ujęcie zagadnienia o wyznaczeniu kształtu mostu polega na wskazaniu położenia drogi, którą most ma nieść punktów czy też pól, na które mają być przeniesione obciążenia i ciężar mostu.

Nie ma już podstawy do wyodrębniania z góry - w poszukiwanej konstrukcji - belek, słupów, płyt lub ścian, o ile nie wytwarzamy tych elementów oddzielnie tak, jak elementów z drewna lub ze stali, lecz formujemy je jako całość. Wiele nowych konstrukcyj potwierdza ten sposób i.ch traktowania (uprawnienia budowlane).
Wyodrębnienie podpór od przęseł w mostach betonowych jest więc pozostałością tradycyjną, nie zawsze słuszną. Trzeba na to zwrócić uwagę przystępując do omawiania podpór mostów. Omówienie podpór w oddzielnym rozdziale jest konieczne ze względu na współczesny stan budownictwa mostów betonowych; nie oznacza ono jednak, aby podział na podpory i przęsła miał stanowić regułę w pracy konstruktora (program egzamin ustny).

Przejścia od przęseł do podpór

Przejścia od przęseł do podpór oraz od podpór do przęseł spełniają zadania filtracji oddziaływań i przemieszczeń, to jest zadania umożliwiania przenoszenia pewnych składowych tych oddziaływań i przemieszczeń oraz sprowadzania do zera innych, przy czym gdy dana składowa oddziaływania jest sprowadzona do wartości bliskiej zeru, to odpowiednia składowa przemieszczenia może swobodnie występować i odwrotnie - gdy dana składowa przemieszczenia jest sprowadzona do zera, to odpowiednia składowa oddziaływania ma wartości różne od zera (opinie o programie).

Przyczółkami nazywamy skrajne podpory mostów, spełniające następujące zadania:
- przenoszenie obciążeń z przęseł na podłoże;
- ograniczenie nasypów doprowadzających drogę do mostu w sposób odpowiadający warunkom ruchu na moście i pod mostem, to jest w sposób dostosowany zarówno do skrajni ruchu pojazdów i pieszych na moście, jak i do spływu wód, żeglugi i spławu lub ruchu pojazdów i pieszych pod mostem;
- przenoszenie parcia wywieranego przez nasypy doprowadzające drogę do mostu;
- oprócz tych trzech głównych zadań przyczółki powinny być dostosowane do spełniania wielu innych zadań, jak na przykład do odporności na działanie wody płynącej w przeszkodzie lub przesiąkającej przez nasyp, na uderzenia wywołane ruchem pojazdów pod mostem lub spływem przedmiotów, na zamarzanie nasypu (segregator aktów prawnych).

Obciążenia przenoszone na przyczółki z przęseł bezrozporowych stanowią przede wszystkim siły pionowe, pochodzące od ciężaru przęseł i od obciążeń. Oddziaływania poziome przekazywane z przęseł bezrozporowych na przyczółki mają zwykle mniejsze znaczenie. Mogą to być oddziaływania poziome skierowane w poprzek przęseł i pochodzące od sił poziomych wywoływanych przez tabor lub parcie wiatru oraz oddziaływania poziome skierowane wzdłuż mostu wywołane przez hamowanie lub przyspieszenie pojazdów. Jeżeli na przyczółkach są ustawione łożyska przesuwne, to siły poziome przenoszone przez nie wzdłuż mostu sprowadzają się do oporów w łożyskach nie mających zazwyczaj istotnego znaczenia (promocja 3 w 1). Inaczej jest, jeżeli przyczółek przenosi reakcję przęsła rozporowego; wówczas siły poziome wpływają w sposób istotny na jego ukształtowanie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !