Co to jest stropodach i jakie są jego rodzaje?

Co to jest stropodach i jakie są jego rodzaje?

Stropodachem nazywane są przegrody płaskie lub mające określoną krzywiznę, które znajdują się na najwyżej kondygnacji i zamykają budynek od góry. Pełnią one zarówno rolę stropu, jak i dachu. Stropodachy dawniej pełniły rolę tarasów, które w naszej strefie klimatycznej nie były popularne. Zainteresowanie tego typu rozwiązaniami zwiększyło się w wieku XIX i XX, gdy nastąpił rozwój przemysłu i związany z nim rozwój budownictwa przemysłowego. Do konstruowania dachów płaskich zaczęto wówczas stosować szczelne materiały bitumiczne, które wymagały minimalnych spadków. Doprowadziło to do złączenia stropu oraz dachu i powstania stropodachu, który pozwala na wyeliminowanie z budynku poddasza (opinie o programie).

Co to jest stropodach i jakie są jego rodzaje?

Do największych zalet stropodachów zalicza się możliwość obniżenia konstrukcji budynku i dachu. Ponadto umożliwiają one zmniejszenie powierzchni krycia przy małym spadku. Stropodachy pozwalają na zlikwidowanie strychu i dają możliwość wykorzystania powierzchni dachowych do celów użytkowych, np. jako ogród, taras, a nawet parking. Stropodachy mają również kilka wad, a jedną z największych jest to, że zalegający na nich śnieg, przez który przedostaje się ciepło z budynku, roztapia się i spływa do rynien oraz ru spustowych, gdzie ponownie zamarza. Ponadto stwarzają one problemy z dyfuzją, kondensacją i odprowadzaniem pary wodnej. Planując urządzenie na dachu, np. ogrodu, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Konstrukcja stropodachu jest złożona, ponieważ może on pełnić wiele funkcji. Jest ona uzależniona od funkcji budynku oraz tego, co ma znaleźć się na dachu. Zdecydowanie najważniejszym parametrem, branym pod uwagę przy konstruowaniu stropodachu, jest mikroklimat wnętrza i sposób odprowadzania wilgoci. Biorąc pod uwagę te kwestie stropodachy można podzielić na pełne i dwudzielne wentylowane. Stropodachy pełne dzieli się dodatkowo na:

• pełne tradycyjne o przylegających warstwach,

• pełne kanalikowe,

• pełne szczelinowe,

• pełne o odwróconych warstwach,

• pełne odpowietrzane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !