Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach budowlanych?

Uprawnienia budowlane dają prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia, trzeba złożyć wniosek we właściwej miejscowo izbie samorządu zawodowego.

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach budowlanych

Oczywiście nie każdy będzie mógł do takiego egzaminu podejść, ponieważ należy spełnić określone wymagania (program na komputer). Jednym z warunków jest odpowiednie wykształcenie techniczne – kierunku studiów określone są w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oprócz tego wymagana jest praktyka zawodowa, która zawsze musi być związana z rodzajem oraz zakresem wnioskowanych uprawnień budowlanych (program na telefon).

Uzyskanie uprawnień budowlanych pozwala na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). Decyzja o nadaniu uprawień budowlanych jest potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji – jest ona wydawana przez właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego po zaliczeniu przez kandydata egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane - samodzielne funkcje

Dzięki uprawnieniom pozwalającym na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, inżynier może prowadzić działalność polegającą na fachowej ocenie zjawisk technicznych oraz samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień:
• architektonicznych (promocja 3 w 1),
• technicznych,
• techniczno-organizacyjnych.
Uprawienia budowlane dają wiele możliwości w zakresie kariery zawodowej. Dzięki nim można wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których zalicza się:
• kierowanie robotami budowlanymi lub budową,
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• wykonywanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowanie produkcją konstrukcyjnych elementów budowanych, a także sprawowanie kontroli i nadzoru nad ich wytwarzaniem,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (program egzamin ustny).

Oczywiście funkcje te sprawuje się zgodnie ze specjalnością, rodzajem i zakresem uprawnień budowlanych. Mogą one być wydane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi, a także bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !