Blog

13.09.2019

Co trzeba złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Co trzeba złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

 

Co trzeba złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się do właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów. Bardzo istotne jest to, że pod uwagę należy wziąć faktyczne miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania (program na komputer). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przynależność do izby zależy wyłącznie od aktualnego miejsca zamieszkania. W niektórych izbach wymagane jest jego potwierdzenie za pomocą meldunku tymczasowego, jednak niewiele izb praktykuje to rozwiązanie. Oczywiście zdarza się, że poszczególne okręgowe komisje kwalifikacyjne nieco inaczej interpretują przepisy, dlatego warto dopytać o tę kwestię bezpośrednio w swojej izbie, np. telefonicznie lub osobiście (program na telefon).
Co roku izby organizują dwie sesje egzaminacyjne – pierwsza odbywa się wiosną, zwykle między 15 a 20 maja, a druga jesienią, najczęściej między 20 a 25 listopada (program egzamin ustny). Egzamin pisemny rozpoczyna się w każdej izbie tego samego dnia i o tej samej godzinie. Ma to na celu uniknięcie ewentualnych przecieków. Dopiero po zakończeniu części pisemnej indywidualnie ustalane są terminy egzaminów ustnych. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych musi pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne – tylko wtedy kandydat może przystąpić do egzaminu. Warto pamiętać, że każda izba posiada swój własny wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Odpis dyplomu ukończenia studiów


Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć potwierdzenie posiadanego wykształcenia (segregator aktów prawnych). Może to być odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zdobycia tytułu zawodowego, a także suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów – konieczne musi być podpisany przez kierownika głównej jednostki organizacyjnej uczelni. Oprócz tego należy dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową wraz ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej, decyzją o nadaniu uprawnień osoby kierującej praktyką i zaświadczeniem o wpisie na listę członków samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką. Wymagane jest także złożenie karty osobowej oraz potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami