Blog

Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 10
19.04.2019

Tereny prawne chronione

W artykule znajdziesz:

Tereny prawnie chronione

Budownictwo mieszkaniowe nie jest możliwe wszędzie, ponieważ istnieją obszary, które są chronione. Wybierając działkę pod zabudowę, należy zapoznać się miejscowymi zasadami gospodarowania zasobami przyrody, ponieważ wszystko to co objęte jest szczególną ochroną, zostało objęte prawnymi aspektami gospodarowania ziemi (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wszelkie odstępstwa od zasad powoduje, że osoby, które łamią prawo muszą płacić dotkliwe kary. Budownictwo to dziedzina gospodarki, która jest bardzo potrzebna, ale nie powinna ono rozwijać się kosztem środowiska (program na komputer).

Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 11
Teren chroniony

Obszary podlegające szczególnej ochronie środowiska to miejsca wyróżniające się bardzo szczególnymi warunkami przyrodniczymi. Tego rodzaju miejsca i obiekty to (program na telefon):
- parki krajobrazowe,
- parki narodowe,
- rezerwaty przyrody,
- obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000,
- pomniki przyrody,
- użytki ekologiczne,
- zespoły przyrodniczo- krajobrazowe,
- stanowiska dokumentacyjne oraz miejsca z chronioną roślinnością i określonymi gatunkami zwierząt, będących pod ochroną (opinie o programie).

Tereny chronione to miejsca szczególne, dlatego nie należy tam budować dróg, osiedli ani żadnych innych budowli. Ponadto wszelkie zasoby podziemne, takie jak wody gruntowe, na takich terenach też są pod ochroną i nie należy ich zanieczyszczać (segregator aktów prawnych).

Ekologiczne studnie

Wydobywanie wód głębinowych, spożywanie ich to sposób na ochronę środowiska. Specjalne wytyczne dotyczące wiercenia studni, powodują, że studnie głębinowe robione są w sposób, zbytnio nieingerujący w zasoby przyrody i środowiska. Studnia wiercona ma wydobywać wodę z określonej głębokości a cały proces jej wykonania ma być nieszkodliwy dla środowiska i zbytnio nieingerujący w środowisko (promocja 3 w 1).

Ochrona środowiska jest sprawą bardzo ważną, trudno jest bowiem żyć w betonowych dżunglach bez odrobiny zieleni, ponadto niektóre rejony gatunki przyrody lub zwierząt mogą być nie do odtworzenia w przypadku gdy zostaną całkowicie zniszczone. Budując należy jednocześnie dbać o wszelkie dobra przyrody (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 16 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 17 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 18
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 19
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 20 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 21 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 22
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 32 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 33 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 34
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 35
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 36 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 37 Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 38
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Napełnienie zbiornika cieczą zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami