Co uprawnieniami w 2019 roku?

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 11 września 2014 roku będzie obowiązywać do 13 lutego 2019 roku (program na komputer). Wynika to faktu, że rozporządzenie zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że „ograniczanie uprawnień budowlanych, do których wprowadzenia upoważnia właściwe organy art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego, stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu” (program na telefon). Według TK w przypadku materii tego typu konieczna jest ustawa, ponieważ samo rozporządzenie nie ma mocy prawnej, aby w podanym zakresie zastępować prawo budowlane. Za niekonstytucyjne zostały uznane dwa przepisy: art. 16 pkt. 3 Prawa budowlanego oraz paragraf 22 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Senacka komisja ustawodawcza

Co uprawnieniami w 2019 roku?

Senacka komisja ustawodawcza prowadzi prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego. Nowa ustawa ma dokładnie regulować zakres uprawnień budowlanych oraz ich ograniczeń (program na egzamin ustny). Niestety wiadomo już, że posiedzenie sejmu, związane z tym projektem ma odbyć się dopiero 20 lutego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało aż 3 projekty ustaw:
• o inżynierach budownictwa,
• o architektach,
• przepisy wprowadzające każdą z powyższych ustaw, zwierające kwestie związane z uzyskiwaniem oraz zakresem uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1).
Każdy z projektów jest dopiero na etapie międzyresortowych uzgodnień, dlatego do sejmu trafią one najwcześniej w lutym.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma spore zastrzeżenia co do propozycji ministerstwa, dlatego wspiera inicjatywę senatu. Według PIIB ważne jest, aby wszelkie zmiany w zawodach inżyniera budownictwa i architekta były wprowadzane bez pośpiechu (segregator). Oczywiście wszystkim zainteresowanym zależy na tym, aby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wykonane jak najszybciej. Wiadomo, że wszelkie opóźnienia legislacyjne mogą spowodować duże zamieszanie w kwestii uprawnień. Kandydaci nadal wprawdzie będą mogli składać wnioski o ich nadanie, ale izby nie będą mogły nadawać uprawnień, ponieważ nie będzie istniała podstawa prawna do tego (opinie).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !