Blog

15.04.2019

Co uprawnieniami w 2019 roku?

W artykule znajdziesz:

Co uprawnieniami w 2019 roku?

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 11 września 2014 roku będzie obowiązywać do 13 lutego 2019 roku (program na komputer). Wynika to faktu, że rozporządzenie zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że „ograniczanie uprawnień budowlanych, do których wprowadzenia upoważnia właściwe organy art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego, stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu” (program na telefon). Według TK w przypadku materii tego typu konieczna jest ustawa, ponieważ samo rozporządzenie nie ma mocy prawnej, aby w podanym zakresie zastępować prawo budowlane. Za niekonstytucyjne zostały uznane dwa przepisy: art. 16 pkt. 3 Prawa budowlanego oraz paragraf 22 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Senacka komisja ustawodawcza

Co uprawnieniami w 2019 roku?

Senacka komisja ustawodawcza prowadzi prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego. Nowa ustawa ma dokładnie regulować zakres uprawnień budowlanych oraz ich ograniczeń (program na egzamin ustny). Niestety wiadomo już, że posiedzenie sejmu, związane z tym projektem ma odbyć się dopiero 20 lutego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało aż 3 projekty ustaw:
• o inżynierach budownictwa,
• o architektach,
• przepisy wprowadzające każdą z powyższych ustaw, zwierające kwestie związane z uzyskiwaniem oraz zakresem uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1).
Każdy z projektów jest dopiero na etapie międzyresortowych uzgodnień, dlatego do sejmu trafią one najwcześniej w lutym.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma spore zastrzeżenia co do propozycji ministerstwa, dlatego wspiera inicjatywę senatu. Według PIIB ważne jest, aby wszelkie zmiany w zawodach inżyniera budownictwa i architekta były wprowadzane bez pośpiechu (segregator). Oczywiście wszystkim zainteresowanym zależy na tym, aby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wykonane jak najszybciej. Wiadomo, że wszelkie opóźnienia legislacyjne mogą spowodować duże zamieszanie w kwestii uprawnień. Kandydaci nadal wprawdzie będą mogli składać wnioski o ich nadanie, ale izby nie będą mogły nadawać uprawnień, ponieważ nie będzie istniała podstawa prawna do tego (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami