Blog

30.05.2018

Co warto wiedzieć o wentylacjach w budynkach?

W artykule znajdziesz:

Co warto wiedzieć o wentylacjach w budynkach?


Co warto wiedzieć o wentylacjach w budynkach?

 

Rozwój budownictwa, zarówno mieszkaniowego jak i przemysłowego, przyczynił się również do rozwoju wielu innych branż, które są ściśle powiązane z budownictwem. Aby budynek spełniał wymagania użytkowników, powinien być wyposażony w instalacje - elektryczne czy sanitarne, a ze względów bezpieczeństwa powinien mieć również sprawne przewody wentylacyjne.

 

W przypadku tych ostatnich, przy ich projektowaniu i montażu wykorzystuje się materiały trudno zapalne oraz niepalne. Wiąże się to z faktem, aby w przypadku pożaru możliwa była wentylacja, która może uratować życie ludzkie. Materiały trudno zapalne stosuje się w większości w szybach wentylacyjnych, które utrudniają rozprzestrzenianie się ognia. Ważne jest również, aby nie stosować materiałów palnych w przewodach wentylacyjnych, przez które przechodzi powietrze o temperaturze wyższej niż 85 stopni Celsjusza.

 

Palne materiały można również stosować w elementach wentylacji, które są ograniczone miejscowo - np. urządzenia do przesyłania i przygotowywania powietrza, a także w małych elementach - jak np. uchwyty, uszczelki, łożyska czy też urządzenia pomiarowe.

 

Ważne jest również, aby nie łączyć ze sobą przewodów wentylacyjnych, w których mogą odkładać się materiały palne (np. w kuchniach) jeśli niemożliwe jest zastosowanie odpowiednich klap przeciwpożarowych w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się ognia.

 

W przypadku, gdy danym szybem wentylacyjnym ma być odprowadzane powietrze z zanieczyszczeniami chemicznymi, przewody wywiewne muszą charakteryzować się największą odpornością ogniową dla elementów zamykających pomieszczenia.

Wszystkie wytyczne do projektowania wentylacji znajdują się w odpowiedniej normie. Projektant powinien uwzględniać również korytarze ewakuacyjne posiadające ściany, które utrudniają rozprzestrzenianie się ognia. Wówczas wystarczające są przewody wykonane z blachy stalowej bez otworów i z prętami stalowymi. Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom jest kwestią priorytetową w projektowaniu wentylacji.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami