Co warto wiedzieć o wentylacjach w budynkach?


Co warto wiedzieć o wentylacjach w budynkach?

 

Rozwój budownictwa, zarówno mieszkaniowego jak i przemysłowego, przyczynił się również do rozwoju wielu innych branż, które są ściśle powiązane z budownictwem. Aby budynek spełniał wymagania użytkowników, powinien być wyposażony w instalacje - elektryczne czy sanitarne, a ze względów bezpieczeństwa powinien mieć również sprawne przewody wentylacyjne.

 

W przypadku tych ostatnich, przy ich projektowaniu i montażu wykorzystuje się materiały trudno zapalne oraz niepalne. Wiąże się to z faktem, aby w przypadku pożaru możliwa była wentylacja, która może uratować życie ludzkie. Materiały trudno zapalne stosuje się w większości w szybach wentylacyjnych, które utrudniają rozprzestrzenianie się ognia. Ważne jest również, aby nie stosować materiałów palnych w przewodach wentylacyjnych, przez które przechodzi powietrze o temperaturze wyższej niż 85 stopni Celsjusza.

 

Palne materiały można również stosować w elementach wentylacji, które są ograniczone miejscowo - np. urządzenia do przesyłania i przygotowywania powietrza, a także w małych elementach - jak np. uchwyty, uszczelki, łożyska czy też urządzenia pomiarowe.

 

Ważne jest również, aby nie łączyć ze sobą przewodów wentylacyjnych, w których mogą odkładać się materiały palne (np. w kuchniach) jeśli niemożliwe jest zastosowanie odpowiednich klap przeciwpożarowych w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się ognia.

 

W przypadku, gdy danym szybem wentylacyjnym ma być odprowadzane powietrze z zanieczyszczeniami chemicznymi, przewody wywiewne muszą charakteryzować się największą odpornością ogniową dla elementów zamykających pomieszczenia.

Wszystkie wytyczne do projektowania wentylacji znajdują się w odpowiedniej normie. Projektant powinien uwzględniać również korytarze ewakuacyjne posiadające ściany, które utrudniają rozprzestrzenianie się ognia. Wówczas wystarczające są przewody wykonane z blachy stalowej bez otworów i z prętami stalowymi. Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom jest kwestią priorytetową w projektowaniu wentylacji.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami