Blog

21.09.2018

Co wpływa na sprawność energetyczną urządzeń grzewczych

W artykule znajdziesz:

Co wpływa na sprawność energetyczną urządzeń grzewczych


Nowoczesne i sprawne systemy grzewcze dla budynków mieszkalnych są niezwykle istotną sprawą. Każdy z instalowanych obecnie układów ogrzewania węglowego, gazowego oraz olejowego wymaga bezpiecznego i zgodnego z normami budowlanymi oprzyrządowania. Przewody spalinowe i dymowe, a także układ odprowadzania skroplin są integralną częścią systemów, dlatego powinny być ściśle dostosowane do konkretnego typu i mocy urządzeń grzewczych.
Jaką rolę odgrywają przewody spalinowe i dymowe
W każdym typie urządzenia wytwarzającego ciepło do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej wykorzystywane są odpowiednio skonstruowane, spełniające określone przepisami prawa budowlanego wymogi wkłady do kanałów odprowadzających dym oraz spaliny powstające w procesie uzyskiwania ciepła. Przewody spalinowe i dymowe są niezwykle ważne, dlatego powinny być wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę oraz na działanie kwasów, które są wytwarzane podczas spalania paliw płynnych. Jako wkłady do takich przewodów stosuje się rury ceramiczne, kamionkowe, a także wykonane ze stali kwasoodpornej. W zależności od rodzaju używanego paliwa montuje się odpowiednio przystosowane wkłady kominowe, które pozwalają na bezpieczne odprowadzanie spalin oraz dymu.
Czym są skropliny oraz czym jest układ odprowadzania skroplin
W procesach spalania paliw gazowych i olejowych wytwarzane są kwaśne skropliny, przed którymi przewody spalinowe i dymowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Szczególnie dotyczy to kotłów kondensacyjnych, które tego typu substancje wytwarzają w większej ilości. Jeśli pozwalają na to warunki zabudowy stosuje się tak zwany odpływ grawitacyjny, czyli układ odprowadzania skroplin w sposób naturalny zgodny z zasadami grawitacji. W przypadkach, kiedy nie ma takiej możliwości można zainstalować specjalnie skonstruowane pompy skroplin, które zasysają i odprowadzają w sposób bezpieczny oraz sprawny wszelkiego rodzaju skroplone substancje.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami