Blog

02.03.2019

Co wybrać – kierowanie robotami budowlanymi czy projektowanie?

W artykule znajdziesz:

Co wybrać – kierowanie robotami budowlanymi czy projektowanie?

Uprawnienia budowlane można zdobyć do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym – zależy to m.in. od zdobytego wykształcenia (program na komputer). Aby móc zdobyć określoną specjalność uprawnień budowlanych, trzeba spełnić kilka warunków:
• posiadać odpowiednie wykształcenie,
• odbyć praktykę zawodową (program na telefon).
W przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów inżynierskich lub magisterskich na odpowiednim dla danej specjalności kierunku, np. dla specjalności architektura studia na kierunku urbanistyka i architektura, dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej studia na kierunku budownictwo, dla specjalności drogowej studia na kierunku budownictwo itp. Ponadto należy odbyć roczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów (program na egzamin ustny).

Jeszcze dłużej trwa praktyka

Kierowanie robotami budowlanymi czy projektowanie?

Dla uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie wymagania w zakresie praktyk są takie same. Jeśli zaś chodzi o studia, to wystarczające są studia zawodowe na kierunku odpowiednim lub magisterskie na kierunku pokrewnym z wybraną specjalnością (promocja 3 w 1). W przypadku uprawnień budowlanych bez ograniczeń nie jest wymagana praktyka w biurze projektowym, a jedynie na budowie. Wówczas konieczne jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności oraz odbycie 1,5 rocznej praktyki na budowie.
Planując zdobycie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie należy ukończyć studia inżynierskie, nazywane także zawodowymi, na kierunku zgodnym z daną specjalnością – czas praktyki wynosi wówczas 1,5 roku, lub studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych dla wybranej specjalności – w takie sytuacji wymagany okres praktyki wynosi 3 lata (segregator). Jeszcze dłużej trwa praktyka, jeśli o uprawnienia stara się osoba mająca tytuł zawodowy technika lub mistrza – wtedy konieczne jest odbycie praktyki trwającej aż 4 lata (opinie). Warto więc już na studiach podjąć decyzję o tym, czy uprawnienia będą do projektowania czy do kierowania robotami budowlanymi, aby odpowiednio wcześnie zacząć zdobywać doświadczenie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami