Przesuwacz walcowniczy

Przesuwacz walcowniczy

Przesuwacz walcowniczy - urządzenie do przesuwania pasma walcowanego materiału w kierunku prostopadłym do jego długości przesuwak - część mechanizmu zasilania strzeleckiej broni automatycznej powodująca poprzeczny przesuw taśmy z nabojami; w niektórych wzorach broni p. powoduje również wyłuskiwanie nabojów z ogniw taśmy przesuwalność programów - inf. możność wykonywania tych samych programów umieszczonych w różnych obszarach pamięci przesuwanie w idma sygnału -przekształcanie sygnału w taki sposób, że widmo sygnału zostaje przesunięte do innego pasma częstotliwości i ew. jednocześnie odwrócone (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przesuwki dekodpjące - elementy mechaniczne dekodera w odbiorniku telegraficznym, których ustawienie według kombinacji kodowej umożliwia zdekodowanie odebranej wiadomości przesuwki kodujące - elementy składowe nadajnika telegraficznego, które po naciśnięciu dowolnego klawisza ustalają kombinację kodową odpowiadającą znakowi naciśniętego klawisza przesuwnica - suwnica poruszająca się po torach naziemnych, przeznaczona do przenoszenia pojazdów szynowych z jednego toru na drugi, równoległy do pierwszego przesuwnik fazowy - el. urządzenie umożliwiające dokonywanie zmian przesunięcia fazowego w przebiegach elektrycznych przesuwnik obudowy - urządzenie do przemieszczania zestawów obudowy w miarę postępu wybierania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przesuwnik przenośnika

Przesuwnik przenośnika - urządzenie do poprzecznego przesuwania przenośnika po podłożu przesuwnik widma sygnału - tel. urządzenie przekształcające częstotliwość w ten sposób, że widmo sygnału zostaje przeniesione do innego pasma częstotliwości (z ew. odwróceniem) przesuwność falowa czwórnika - tel. składowa urojona tamowności falowej czwórnika przesuwność jednostkowa - stała fazowa przesycalność względna - wielkość charakteryzująca ilość określonego syciwa absorbowaną przez dany materiał, najczęściej wyrażana w %; dla różnych materiałów i syciw stosuje się różne metody oznaczania p.w. (uprawnienia budowlane).

Przesycanie - nagrzewanie przedmiotu do temperatury nieco powyżej stanu nasycenia roztworu, wygrzanie w tej temperaturze i następnie szybkie oziębienie w wodzie lub oleju; celem tego zabiegu jest zatrzymanie rozpuszczonego składnika stopu w roztworze stałym przesyconym (program egzamin ustny).

Przesył energii elektrycznej - przenoszenie energii elektrycznej na, zazwyczaj, duże odległości przesyłanie blokowe - przesyłanie jednego lub większej liczby bloków danych, najczęściej między pamięcią operacyjną a pamięciami zewnętrznymi komputera przesyłanie danych (w komputerze) - przemieszczanie danych pomiędzy różnymi zespołami komputera przesyp - urządzenie do kierowania urobku podczas przesypywania z jednego przenośnika na drugi (opinie o programie).

Przesypka - nabój jałowy koksu przeszczepianie drzew owocowych - szczepienie zrazów wartościowych odmian na starszych drzewach owocowych po odcięciu części konarów przeszkoda lotnicza - każdy obiekt w terenie, naturalny lub sztuczny, stwarzający niebezpieczeństwo zderzenia się z nim statku powietrznego; p.l. w obrębie lub w pobliżu lotnisk muszą być odpowiednio oznaczone (segregator aktów prawnych).

Przeszkoda przestrzenna, przeszkoda sferyczna, zawada przestrzenna - specyficzne oddziaływanie między niezwiązanymi chemicznie ze sobą atomami danej cząsteczki utrudniające sprzężenie, przeciwstawiające się przybraniu innej konformacji, hamujące szybkość lub zmieniające kierunek reakcji przeszkoda wiertnicze - przedmiot na spodzie otworu wiertniczego lub nieprawidłowe wykonanie części tego otworu uniemożliwiające dalsze wiercenie (promocja 3 w 1).

Przeszlachetnianie - przehodowanie przeszukiwanie danych - badanie zbioru danych pod kątem występowania w nim jednej lub więcej pozycji o określonych cechach przeszukiwanie radiolokacyjne - cykliczne wysyłanie wiązki promieniowania przez antenę radiolokatora do wszystkich punktów wybranego obszaru przestrzeni w celu wykrycia lub śledzenia obiektu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !