Co zalicza się do praktyki zawodowej?

Jednym z warunków uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie praktyki zawodowej, która musi być dostosowana zarówno do rodzaju, jak i stopnia skomplikowania działalności. Ponadto praktyka musi odpowiadać innym wymaganiom wynikającym z wykonywanej funkcji (program na komputer). Podczas praktyk należy wykonywać prace, które polegają na pełnieniu technicznych funkcji na budowie pod kierownictwem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane lub na bezpośrednim uczestniczeniu w wykonywaniu prac projektowych (program na telefon). Ponadto do praktyk zawodowych zalicza się wykonywanie różnego rodzaju czynności inspekcyjnych i kontrolnych podczas pracy w organach nadzoru budowlanego (program na egzamin ustny).

Zarządcy infrastruktury kolejowej

Co zalicza się do praktyki zawodowej?

Praktyka zawodowa uprawniająca do uzyskania uprawnień budowlanych może polegać również na pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub w organach administracji rządowej, które sprawują zadania związane z zarządzaniem drogą publiczną (promocja 3 w 1). Do takich zadań zalicza się m.in. wykonywanie czynności na terenie budowy, konieczność dokonywania fachowych ocen zjawisk czy samodzielne rozwiązywanie problemów techniczno-organizacyjnych lub architektonicznych (segregator).
Do praktyki zawodowej zalicza się także prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym również w podmiocie, który odpowiada za utrzymanie tej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym i wykonującym polecenia zarządcy infrastruktury kolejowej. Tego typu prace obejmują m.in. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych lub innych na terenie budowy, a także czynności związanych z fachową oceną stanu technicznego budowli, zjawisk czy urządzeń budowlanych (opinie).
W przypadku wszystkich wymienionych prac 2 lata wykonywania czynności liczone są jako rok praktyki. Praktyką zawodową musi kierować osoba, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane, przy czym, jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia bez ograniczeń, to osoba, która kieruje praktyką, także musi mieć uprawnienia bez ograniczeń lub uprawnieniami, które zostały wydane jeszcze przed 1995 rokiem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !