Blog

26.02.2019

Co zalicza się do praktyki zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Co zalicza się do praktyki zawodowej?

Jednym z warunków uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie praktyki zawodowej, która musi być dostosowana zarówno do rodzaju, jak i stopnia skomplikowania działalności. Ponadto praktyka musi odpowiadać innym wymaganiom wynikającym z wykonywanej funkcji (program na komputer). Podczas praktyk należy wykonywać prace, które polegają na pełnieniu technicznych funkcji na budowie pod kierownictwem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane lub na bezpośrednim uczestniczeniu w wykonywaniu prac projektowych (program na telefon). Ponadto do praktyk zawodowych zalicza się wykonywanie różnego rodzaju czynności inspekcyjnych i kontrolnych podczas pracy w organach nadzoru budowlanego (program na egzamin ustny).

Zarządcy infrastruktury kolejowej

Co zalicza się do praktyki zawodowej?

Praktyka zawodowa uprawniająca do uzyskania uprawnień budowlanych może polegać również na pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub w organach administracji rządowej, które sprawują zadania związane z zarządzaniem drogą publiczną (promocja 3 w 1). Do takich zadań zalicza się m.in. wykonywanie czynności na terenie budowy, konieczność dokonywania fachowych ocen zjawisk czy samodzielne rozwiązywanie problemów techniczno-organizacyjnych lub architektonicznych (segregator).
Do praktyki zawodowej zalicza się także prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym również w podmiocie, który odpowiada za utrzymanie tej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym i wykonującym polecenia zarządcy infrastruktury kolejowej. Tego typu prace obejmują m.in. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych lub innych na terenie budowy, a także czynności związanych z fachową oceną stanu technicznego budowli, zjawisk czy urządzeń budowlanych (opinie).
W przypadku wszystkich wymienionych prac 2 lata wykonywania czynności liczone są jako rok praktyki. Praktyką zawodową musi kierować osoba, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane, przy czym, jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia bez ograniczeń, to osoba, która kieruje praktyką, także musi mieć uprawnienia bez ograniczeń lub uprawnieniami, które zostały wydane jeszcze przed 1995 rokiem.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami