Blog

17.10.2022

Cyfry oznaczeń wymiarowych

Cyfry oznaczeń wymiarowych

W drugim pasie od góry, na liniach rozstawów siatki MO X MO (w tym przypadku MO = 50 cm), rozmieszczono odpowiednio elementy budowlane i ich zespoły, których wymiary lub rozstawy podporządkowane są MO (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odpowiednio trzeci pas przeznaczono dla modułu osiowego pośredniego MOs; przedstawiono w nim konstrukcje prefabrykowane średniociężkie i lekkie z wykazaniem nieodpowiednich wymiarów okien jednoszybowych, drzwi, najmniejszych pomieszczeń a więc okoliczności stojących w niezgodzie z postulatami kryterium kryterium skali ludzkiej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W pasie najniższym pasie modułu osiowego budownictwa przemysłowego przedstawiono przykładowo konstrukcję hali szedowej o rozstawie słupów 2 MOp czyli 600 cm. Rozstaw ten w przypadku zastosowania do budynków parowozowni lub wagonowni jest nieekonomiczny, pozostawia bowiem w każdym przęśle nie wykorzystane pasmo o szerokości ok. 100 cm; jest to niezgodność z postulatami kryterium f., kryterium „skali kolejowej” (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Cyfry oznaczeń wymiarowych, należących do poszczególnych szeregów modularnych, zróżnicowano, stosując tłusty druk do tych liczb, które spełniają postulat kryterium b., tj. nawiązują do liczb szczególnie charakterystycznych dla systemu dziesiętnego, będącego podstawą systemu metrycznego. Okoliczności wykazujące sprzeczności z postulatami poszczególnych kryteriów opisano w poszczególnych miejscach rysunku i opatrzono literą stanowiącą symbol danego kryterium (a, b itd.) (program egzamin ustny).

Zespół wielkości modularnych

Z ciągłości linii pionowych przebiegających przez wszystkie cztery pasy szeregów modularnych widać, że przedstawiony zespół wielkości modularnych spełnia postulaty całkowitych wielokrotności wg kryterium a (opinie o programie).

Zespół wielkości modularnych M = 10 cm; MO = 60 cm; MOs = 120 cm; MOp = 300 cm; oraz cegły 25 X 12-X6,5 cm. W pasie najwyższym, w pasie modułu podstawowego, zachodzą wszystkie zjawiska analogicznie do przypadku poprzedniego, przedstawionego na rys. 44. Pasy drugi, trzeci i czwarty odznaczają się bardzo małą ilością liczb wymiarowych spełniających postulat kryterium b. (powtarzanie wielkości szczególnie charakterystycznych dla systemu dziesiętnego). Natomiast w pasie trzecim wielkości otworów i minimalnych pomieszczeń, oparte na MOs =120 cm, są właściwe, w przeciwieństwie do zespołu. Pas czwarty pas MOp merytorycznie nie uległ zmianom w stosunku. Na granicy pasów trzeciego i czwartego widać brak ciągłości linii pionowych; ich przesunięcia wykazują, że postulat całkowitych wielokrotności wg kryterium a nie został spełniony (segregator aktów prawnych).

W identycznym układzie zespół wielkości modularnych M = 12,5 cm; MO = 62,5 cm; MOs = 125 cm; MOp = 250 cm; oraz cegłę 24 X 11,5 X 7,1 cm. Na rysunku tym niemal brak uwag, omawiających niezgodność przedstawionych okoliczności z postulatami poszczególnych kryteriów. Zespół ten jak widać spełnia postulaty niemal wszystkich kryteriów, z wyjątkiem postulatu kryterium g. tj. operowania liczbami wymiarowymi całkowitymi postulatu stosunkowo małej wagi. Porównanie unaocznia znaczną przewagę zespołu wielkości opartych na systemie oktametrycznym (M = 12,5 itd.) w stosunku do dwóch innych zespołów; podobnie będzie przy rozpatrywaniu trzeciego i dalszych zespołów, które można obecnie brać pod uwagę (promocja 3 w 1).

Wzajemne powiązanie poszczególnych siatek modularnych pokazano tu przy pomocy łącznikowych linii promienistych. Analogiczne rysunki bądź z zastosowaniem skali logarytmicznej, bądź przy użyciu różnych zmniejszeń można wykonać dla wszystkich rozpatrywanych zespołów wielkości modularnych i otrzymać w ten sposób ich pełną charakterystykę podaną w sposób poglądowy.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami