Cykl naparzania wysokoprężnego

Cykl naparzania wysokoprężnego

Cykl naparzania wysokoprężnego obejmuje takie same fazy jak naparzania niskoprężnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Naparzanie odbywa się w specjalnych kotłach budowanych najczęściej w postaci podłużnych tuneli cylindrycznych. Tunele zaopatrzone są w hermetyczne zamknięcia umożliwiające utrzymanie w ich wnętrzu podwyższonego ciśnienia, nazywane są autoklawami. Autoklawy mają najczęściej średnicę 2,0-3,5 m i długość 15,0-20,0 m.
Za granicą, gdzie dysponuje się dużą ilością energii elektrycznej, w produkcji prefabrykatów stosowany jest również e1ektronagrzew. W celu przyspieszenia dojrzewania betonu stosowane jest też od kilku lat formowanie gorące. Polega ono na układaniu w formach betonu podgrzanego w betoniarce w czasie mieszania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ostatni etap dojrzewania przebiega już na placach składowych wytwórni prefabrykatów.
Obowiązuje zasada, że wytworzenie elementu powinno wyprzedzać jego montaż przynajmniej o jeden miesiąc. Elementy składuje się pod gołym niebem w takiej pozycji, w jakiej zostały wyjęte z form, a mianowicie:
- pionowo w boksach - elementy ścienne i stropowe wykonane w agregatach bateryjnych, jak również elementy ścienne wielowarstwowe produkowane w formach uchylnych,
- poziomo w stosach - elementy stropowe i ewentualnie biegi i spoczniki klatek schodowych, produkowane na stendach (uprawnienia budowlane).

Elementy powinny być składowane na wyrównanych i zaopatrzonych w drenaż placach. Kontrolę jakości prefabrykatów przeprowadza się w wytwórni w czasie całego cyklu produkcyjnego (program egzamin ustny). Podczas odbioru gotowego prefabrykatu sprawdza się wygląd zewnętrzny, czy w prefabrykacie nie występują rysy, spękania, raki, nierówności, a w wypadku prefabrykatu gotowego fakturę zewnętrzną - plamy i obtłuczenia;
- prawidłowość kształtów i szczegółów konstrukcyjnych, a więc wykonania wycięć, otworów, bruzd itp. szczegółów potrzebnych do łączenia prefabrykatów, zmontowania instalacji itp.; sprawdza się też, czy prefabrykaty nie są pokrzywione i zwichrowane;

Odbiór elementów prefabrykowanych

Odbiór elementów prefabrykowanych powinien być przeprowadzony - z reguły - w zakładzie prefabrykacji w celu uniknięcia zbędnego transportu elementów nie nadających się do montażu (opinie o programie).

Nie wyklucza to jednak obowiązku dodatkowego sprawdzenia stanu prefabrykatów po ich dostarczeniu na plac budowy. Odbiór elementów na budowie polega na sprawdzeniu sposobu ułożenia prefabrykatu na środku transportowym; czy każdy element ma symbol rejestracyjny, zgodny z oznaczeniami ustalonymi w planach montażu, stanowiących integralną część dokumentacji organizacyjnej; czy zaznaczono na nim datę produkcji, czy zaopatrzony jest w znak kontroli technicznej, stwierdzającej, że jakość jego wykonania odpowiada wymaganiom technicznym: czy nie ma uszkodzeń powstałych po przyjęciu elementu przez kontrolę techniczną zakładu prefabrykacji oraz czy prefabrykaty dostarczono łącznie z atestem. Jeżeli dostarczone prefabrykaty są uszkodzone, kierownictwo budowy powinno powołać komisję w celu ustalenia rozmiarów uszkodzeń.

W razie dyskwalifikacji któregokolwiek z dostarczonych elementów element taki powinien być usunięty z terenu montażu budynku (segregator aktów prawnych).

Metody produkcji prefabrykatów zwykłych. W produkcji prefabrykatów rozróżnia się proces główny obejmujący czyszczenie i smarowanie form, montaż zbrojenia, betonowanie, naturalne lub przyspieszone dojrzewanie elementów i rozformowanie oraz procesy pomocnicze, jak rozładunek i składowanie materiałów, przygotowywanie zbrojenia i masy betonowej.

Zależnie od sposobu zorganizowania tych procesów rozróżniamy metodę produkcji stanowiskową, agregatową, taśmową i potokową. Produkcja metodą stanowiskową może przebiegać na 1 lub 2 stanowiskach.

W pierwszym wypadku używa się form stałych. Element jest formowany i dojrzewa na jednym miejscu (promocja 3 w 1). Do produkcji na dwóch stanowiskach używa się form przenośnych. Na pierwszym stanowisku następuje formowanie elementu, na drugim jego dojrzewanie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !