Cykl pracy kosza

Cykl pracy kosza
Cykl pracy kosza

W związku z tym jeszcze do niedawna koszty eksploatacji betoniarek przymusowego mieszania były wyższe w porównaniu z betoniarkami wolnospadowymi. Ostatnio jednak wobec znacznego skrócenia czasu mieszania w betoniarkach przymusowego mieszania oraz oszczędności cementu koszty te uległy obniżeniu, co z kolei wpływa na coraz szersze stosowanie betoniarek przymusowego mieszania nie tylko jak dawniej w zakładach prefabrykacji, lecz także i na placach budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy odbudowuje się konstrukcję tych betoniarek. Czynnościami decydującymi o czasie trwania cyklu roboczego betoniarki działania okresowego są czas trwania pracy kosza wsypowego i czas trwania pracy mieszalnika (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cykl pracy kosza składa się z następujących czynności napełnienie kosza (cementem i kruszywem), podnoszenie go, opróżnienie jego zawartości do mieszalnika i opuszczanie kosza. Czynności wchodzące w cykl pracy mieszalnika to: napełnianie mieszalnika (= opróżnienie kosza), mieszanie zarobu, opróżnienie mieszalnika przez jego przechylanie i w końcu powrót przechylonego mieszalnika do położenia wyjściowego (dla betoniarek o mieszalniku nieprzechylnym czas ten równy jest zeru). Cykl pracy mieszalnika jest dłuższy od cyklu pracy kosza, dlatego też czas trwania cyklu pracy mieszalnika przyjmuje się za podstawę do określenia wydajności betoniarki (uprawnienia budowlane).

Regułą pracy betoniarki o pracy okresowej powinno być, aby napełnienie kosza składnikami suchymi masy betonowej odbywało się podczas mieszania składników poprzedniej porcji masy betonowej. Tylko w tym przypadku można zrealizować zasadę nieprzerwanego wytwarzania poszczególnych porcji masy betonowej, co jest warunkiem osiągnięcia pełnej wydajności betoniarki (program egzamin ustny).

Czas mieszania

Czas mieszania zależy od pojemności roboczej mieszalnika, konsystencji masy betonowej, marki zaprojektowanego betonu, temperatury składników itp. Spośród tych czynników szczególny wpływ na średni czas mieszania mają dwa pierwsze czynniki. Ustalony dla określonych składników, konsystencji i wielkości betoniarki czas mieszania powinien być kontrolowany, aby w ten sposób zachować optymalne warunki mieszania (opinie o programie).

Korzystne wskaźniki pod względem czasu mieszania wykazują wprowadzone ostatnio betoniarki o mieszaniu przymusowym (np. firmy Ibag Neustadt lub firmy Schlosser). W betoniarkach tego typu czas mieszania zarobu wynosi zaledwie 154-30 sekund, a więc jest około dwukrotnie krótszy niż w betoniarkach wolnospadowych. Niezależnie od obiektywnych metod ustalania czasu mieszania, który powinien być ustalony przed rozpoczęciem właściwej produkcji masy betonowej, operatorzy betoniarek dla oceny jednorodności mieszanej masy betonowej posiłkują się pewnymi jej cechami wyglądu zewnętrznego.

Na przykład źle wymieszaną masę betonową poznaje się po zewnętrznie widocznej niejednorodności, matowym kolorze, braku „tłustości” itp. Masa taka łatwo ulega rozmieszaniu w czasie przewozu oraz „zleżeniu” w środku transportowym, tak iż wydobycie jej na miejscu wyładowania przedstawia niemałe trudności (segregator aktów prawnych).

Czas wsypywania składników do mieszalnika zależy od sposobu wsypywania. Przy zastosowaniu zautomatyzowanych odmierzaczy (dozatorów) czas ten może być zmniejszony do 10 sek. Czas opróżniania mieszalnika z masy betonowej zależy od konstrukcji betoniarki (przechylna, wywrotna, nieprzechylna) oraz od konsystencji masy betonowej. W najczęstszych przypadkach najwłaściwiej jest załadowywać składniki betonu do mieszalnika betoniarki w kolejności: woda, a następnie pozostałe składniki (promocja 3 w 1).

Natomiast w warunkach zimowych najpierw należy wymieszać kruszywo z podgrzaną wodą zarobową, a dopiero później dodać cementu. Zabieg ten ma na celu niedopuszczenie do bezpośredniego zetknięcia się gorącej wody (powyżej +50 C) z cementem, co mogłoby spowodować gwałtowne zniszczenie spoiwa.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !