Cyrkon

 

Cyrkon

Cyrkon - minerał, krzemian cyrkonowy, ZrSi04, zawierający z reguły niewielkie ilości hafnu, itru oraz pierwiastków promieniotwórczych; używany do wyrobu materiałów ogniotrwałych, w metalurgii, w jubilerstwie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cyrkulacja - krążenie, np. płynu w obiegu zamkniętym.

Cyrkulacja - całka krzywoliniowa skierowana po krzywej zamkniętej.

Cyrkulacja atmosfery - krążenie atmosfery cyrkulacja okrętu - zwrot okrętu o pełne 360 ° przy nie zmienianym położeniu steru na burtę podczas całego manewru.

Cyrkulacja płuczki - krążenie płuczki wiertniczej.

Cyrkulacja prędkości - krążenie prędkości.

Cyrkulacja wód - ruch wód w basenach wodnych (jeziorach, oceanach), wywołany czynnikami atmosferycznymi i różnicą gęstości wody; obejmuje krążenie wód, ich przemieszczanie i wymianę w warstwach powierzchniowych i głębinowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cyrkulator - element mikrofalowy o trzech lub większej liczbie ramion, w którym energia może być przesyłana tylko między określonymi wyjściami.

Cyrkulator ferrytowy - cyrkulator, wypełniony w części materiałem ferrytowym, w którym występuje zjawisko polaryzacji o takim charakterze, że energia może przechodzić od wejścia do wyjścia praktycznie bez tłumienia, w określonej kolejności i czasie.

Cysteina, HSCH2 • CH(NH2) COOH - aminokwas zawierający siarkę; występuje prawie we wszystkich białkach z wyjątkiem kolagenu i żelatyny; c. stosowana jest w lecznictwie w celu przyspieszenia gojenia się ran oraz do badań w biochemii i nauce o żywieniu.

Cysterna - duży zbiornik zamknięty do przechowywania lub przewozu cieczy.

Cytochemia - dział biochemii obejmujący badania chemiczne wykonywane w celu określenia rozmieszczenia poszczególnych substancji wewnątrz komórki i ustalenia zachodzących w niej procesów chemicznych (uprawnienia budowlane).

Cytochromy - enzymy należące do grupy oksydoreduktaz; hemoproteidy, których mechanizm biologicznego działania polega na przenoszeniu elektronu i/lub wodoru na skutek odwracalnej zmiany stopnia utlenienia żelaza w grupie hemowej.

Cytokineza - podział cytoplazmy w dzielącej się komórce, następujący po podziale jądra komórkowego.

Cytokininy - pochodne puryn, naturalne i syntetyczne regulatory wzrostu roślin; c. pobudzają wiele procesów fizjologicznych np. cytokinezę, kiełkowanie, kwitnienie; c. znaleziono także w tkankach zwierzęcych i u bakterii, gdzie ich rola nie jest znana.

Cytologia - nauka o budowie i czynnościach życiowych komórek roślinnych lub zwierzęcych (program egzamin ustny).

Cytoplazma

Cytoplazma - zawartość komórki zwierzęcej i roślinnej, z wyjątkiem jądra (w komórkach bez- jądrowych, np. w bakterii - z wyjątkiem materiału genetycznego); c. jest lepką galaretowatą substancją, o własnościach koloidowych; otacza jądro ze wszystkich stron, z zewnątrz ograniczona jest błoną komórkową; głównym składnikiem strukturalnym c. są białka związane z wodą.

Cytral, C»H|5CHO - nienasycony aldehyd otrzymywany z olejku cytrynowego i lemongrasowe- go, bezbarwna ciecz o zapachu cytryny; c. ma zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym oraz jako surowiec do syntezy jononu i witaminy A.

Cytrok - naczynie z zaokrąglonym dnem, zaopatrzone w poziome mieszadło skrzydłowe napędzane mechanicznie, które wprowadza w ruch skóry i kąpiel.

Cytryn - minerał, złocistożółta lub cytrynowożółta krystaliczna odmiana kwarcu; kamień półszlachetny (opinie o programie).

Cytryniany - sole trójzasadowego kwasu cytrynowego stosowane w chemii analitycznej, jako składnik kąpieli galwanicznych, w lecznictwie.

Cyzelowanie - ręczna obróbka wykończająca przedmiotów metalowych o złożonych kształtach (np. tłoczników, odlewów artystycznych) w celu usunięcia usterek powierzchni i nadania przedmiotom ostatecznego kształtu.

Czad - tlenek węgla.

Czadnia - urządzenie zamykające gardziel wielkiego pieca (segregator aktów prawnych).

Czadnica - generator gazu.

Czapa gazowa - gaz ziemny w złożu ropy naftowej, nie rozpuszczony w ropie, nagromadzony w szczytowej partii struktury (złoża).

Czapa żelazna - wzbogacona w tlenki i wodorotlenki żelaza górna część żyły kruszconośnej (złoża siarczków), powstająca wskutek wietrzenia minerałów kruszcowych w strefie utleniania; cz. ż. często występuje na wychodniach lub w pobliżu ich złóż.

Czarki turbiny Peltona - łopatki wirnika akcyjnej turbiny wodnej Peltona w postaci podwójnych czarek kulistych rozmieszczonych równomiernie na obwodzie wirnika, rozdzielające strumień wody zasilającej na dwie gałęzie z równoczesnym odchyleniem ich niemal o 180°.

Czarna skrzynka - urządzenie, którego budowa nie jest znana; znane są jedynie stany jego wejść i wyjść (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !