Czas trwania praktyki zawodowej

Kwestia związana z czasem trwania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest określona w ustawie Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Długość praktyki zawsze uzależniona jest od kilku czynników:
• rodzaju uprawnień – projektowe lub wykonawcze, lub projektowe i wykonawcze łącznie,
• zakresu uprawnień – bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,
• posiadanego wykształcenia – drugi stopień studiów, pierwszy stopień studiów lub dyplom technika (program na telefon).

Czas trwania praktyki zawodowej

W zależności od w/w kwestii czas praktyki może wynosić nawet 4 lata. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń wymagają ukończenia jednego roku praktyki na budowie i jednego roku praktyki przy sporządzaniu projektów. Tyle samo musi trwać praktyka w przypadku uprawnień do projektowania w zakresie ograniczonym (program na komputer).

W przypadku kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń osoby, które ukończyły studia II stopnia na kierunku odpowiednim, muszą odbyć 1,5 roku praktyki na budowie. Dla osób, które skończyły studia I stopnia na kierunku odpowiednim okres praktyki na budowie wynosi 3 lata (opinie o programie). Dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są podobne. Kandydaci, którzy skończyli studia II stopnia na kierunku pokrewnym lub I stopnia na kierunku odpowiednim odbywają praktykę na budowie przez 1,5 roku. Studia I stopnia na kierunku pokrewnym wymagają 3-letniej praktyki na budowie, a tytuł technika wymaga aż 4-letniej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Praktyki dla uprawnień budowlanych

Praktyki dla uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie trwają rok przy sporządzaniu projektów i półtora roku na budowie (promocja 3 w 1).

Podstawowy okres praktyki zawodowej jest dwukrotnie wydłużony, jeśli praktyki odbywają się:
• w organach administracji rządowej,
• w organach nadzoru budowlanego,
• w jednostkach samorządu terytorialnego, które realizują zadania zarządcy drogi publicznej,
• u zarządcy infrastruktury kolejowej (program egzamin ustny),
• w podmiocie odpowiadającym za utrzymanie prawidłowego stanu technicznego infrastruktury kolejowej na zlecenia zarządcy infrastruktury kolejowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !