Blog

07.04.2020

Czerwień żelazowa

Czerwień żelazowa

Czerwień żelazowa

Czerwień żelazowa, minia żelazowa - farba czerwona o różnych odcieniach, której głównym składnikiem jest tlenek żelazowy; otrzymuje się ją przez prażenie rud żelaza lub elektrolitycznie (program uprawnienia budowlane na komputer)..

Czerwonoziem - lateryt czerwony piryt niklowy nikielin.

Czerwony spągówiec - (I) dolny oddział permu (systemu); (2) starsza epoka permu (okresu).

Czesanie - ręczne lub mechaniczne przeciąganie grzebienia przez garstkę, taśmę lub warstwę włókien w celu ich równoległego ułożenia oraz usunięcia przed przędzeniem zanieczyszczeń (np. resztek paździerzy), splątań i włókien krótkich.

Czesanka - (1) taśma złożona z długich włókien wełnianych, uzyskiwana (podczas przędzenia wełny) na maszynie (czesarce) wyczesującej krótkie włókna; (2) wysokogatunkowa tkanina wełniana z przędzy czesankowej, odpowiednio skręconej, gładkiej, zw. niekiedy kamgarnem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czesarka - (1) maszyna przędzalnicza do czesania włókien; (2) maszyna do rozczesywania okrywy włosowej skór futerkowych w celu wyprostowania włosów i ułożenia ich w jednym kierunku oraz rozdzielenia splątanych i zlepionych.

Czeskie szkło, półkryształ - szkło o znacznym współczynniku załamania światła, zewnętrznie podobne do szkła ołowiowego, nie zawierające jednak wcale lub tylko niewielkie ilości PbO; zawierają one natomiast BaO i z reguły K20; mają mniejszy ciężar właściwy od szkieł ołowiowych; używane do wyrobu luksusowego szkła gospodarskiego (uprawnienia budowlane).

Częstościomierz, częstotliwościomierz, miernik częstotliwości - przyrząd do pomiaru .częstotliwości drgań elektromagnetycznych lub sprężystych, w którym najczęściej wykorzystuje się zjawisko rezonansu (elektrycznego lub mechanicznego).

Częstość - liczba określonych zdarzeń zachodzących w jednostce czasu; w technice termin ten stosowany jest na ogół do zjawisk nieokresowych; por. częstotliwość.

Częstość ramanowska, przesunięcie ramanowskie - liczba falowa przejścia rotacyjnego lub oscylacyjnego odczytana z widma ramanowskiego jako różnica liczb falowych między linią rayleighowską i ramanowską Częstość względna, frakcja - w statystyce - stosunek liczby elementów w próbce posiadających daną własność do liczności próbki.

Częstotliwościomierz - częstościomierz (program egzamin ustny).

Częstotliwość - wielkość fizyczna określona jako stosunek liczby drgań do czasu, w którym drgania te zostały wykonane; cz. jest odwrotnością okresu.

Częstotliwość antyrezonansowa (rezonatora piezoelektrycznego) - większa z dwóch częstotliwości, przy których impedancja rezonatora piezoelektrycznego jest wartością rzeczywistą.

Częstotliwość bezpieczeństwa - pasmo częstotliwości wykorzystywane w lotnictwie i marynarce do przesyłania sygnałów w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy.

Częstotliwość cyklotronowa - częstotliwość składowej zmiennej prędkości elektronu w równomiernym polu magnetycznym.

Częstotliwość drgań magnetostatycznych, częstotliwość cyklotronowa plazmy - częstotliwość obrotów naładowanych cząstek, elektronów lub jonów w plazmie dookoła linii sił pola magnetycznego.

Częstotliwość formantowa (dźwięku mowy) - częstotliwość określająca formant dźwięku mowy i wyrażana zwykle przez częstotliwość wierzchołka obwiedni widma w paśmie danego formantu.

Częstotliwość harmoniczna - częstotliwość będąca wielokrotnością częstotliwości podstawowej (opinie o programie).

Częstotliwość impulsowania

Częstotliwość impulsowania - liczba impulsów przypadająca na jednostkę czasu w określonym ciągu impulsów.

Częstotliwość infradźwiękowa, częstotliwość pod- słyszalna - częstotliwość leżąca poniżej pasma częstotliwości słyszalnych.

Częstotliwość kątowa - pulsacja.

Częstotliwość kołowa - pulsacja.

Częstotliwość krytyczna 1 - częstotliwość rezonansowa (segregator aktów prawnych).

Częstotliwość krytyczna 2 - częstotliwość, przy której zmniejszenie prędkości grupowej fali radiowej w warstwie zjonizowanej w danym czasie i danym miejscu jest największe.

Częstotliwość linii - liczba linii obrazu telewizyjnego wybieranych w ciągu jednej sekundy.

Częstotliwość modulacyjna - częstotliwość przebiegu modulującego okresowego.

Częstotliwość nadakustyczna - częstotliwość ultradźwiękowa.

Częstotliwość nadsłyszalna - częstotliwość ultradźwiękowa.

Częstotliwość niepożądana częstotliwość pasożytnicza.

Częstotliwość nośna - częstotliwość przebiegu nośnego okresowego.

Częstotliwość obrazu - TV liczba obrazów wybieranych w ciągu jednej sekundy.

Częstotliwość odchylania, częstotliwość synchronizacji - TV częstotliwość przebiegów doprowadzonych do układów odchylających i kierujących ruchem poziomym i pionowym plamki wybierającej w lampie analizującej; cz. o. określa standard telewizyjny.

Częstotliwość pasożytnicza, częstotliwość niepożądana - częstotliwość niepożądanych drgań elektrycznych powstałych w obwodach nadajnika, niezależna od częstotliwości roboczej; drgania te powstają najczęściej w nadajnikach dużej mocy wskutek dużych pojemności międzyelektrodowych lamp oraz długich przewodów połączeniowych.

Częstotliwość podakustyczna - częstotliwość infradźwiękowy.

Częstotliwość podnośna - TV pomocnicza częstotliwość nośna, na której wysyłana jest informacja o chromatyczności obrazu w telewizji kolorowej, zawarta wewnątrz pasma częstotliwości sygnału wizji i powiązana z częstotliwością odchylania.

Częstotliwość podsłyszalna - częstotliwość infradźwiękowa.

Częstotliwość podtelefoniczne - częstotliwość drgań mniejsza od częstotliwości telefonicznej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami