Blog

11.03.2019

Część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

W artykule znajdziesz:

Część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Ustny egzamin odbywa się zwykle od razu po ogłoszeniu wyników testu lub w następnych dniach – zależy to od ilości osób dopuszczonych do tej części egzaminu. Zestaw pytań ustnych składa się z 5 pytań egzaminacyjnych, a w losowanym zestawie są 3 pytania (program na komputer). Pozostałe dwa pytania są zadawane przez komisję i związane z praktyką budowlaną oraz pracą projektową. Komisja jest uprawniona do zadanie nie więcej niż 3 pytań pomocniczych, które związane są z pytaniami znajdującymi się w zestawie pytań (program na telefon). Dla każdego zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych pytania znajdujące się w zestawie dotyczą przede wszystkim:
• umiejętności zastosowania w praktyce przepisów prawa,
• umiejętności wykorzystania wiedzy technicznej podczas praktyki zawodowej,
• zakresu uprawnień budowlanych architektonicznych,
• rozwiązania zadania związanego z prowadzeniem robót budowlanych lub budowy albo wykonania zadania projektowego w zakresie specjalności architektonicznej (program na egzamin ustny).

Egzamin ustny trwa 60 minut

Część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Egzamin ustny trwa 60 minut, przy czym na przygotowanie się do odpowiedzi kandydat ma 25 minut. Podczas przygotowywania się do odpowiedzi osoba egzaminowana może korzystać z Polskich Norm, Eurokodów czy tekstów aktów prawnych, które udostępnia komisja egzaminacyjna (promocja 3 w 1). Aby zaliczyć egzamin ustny należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na każde z 5 pytań znajdujących się w zestawie, przy czym jedna odpowiedź może być niepełna.
Kandydaci, którym nie udało się zaliczyć części ustnej, otrzymują od okręgowej komisji kwalifikacyjnej decyzję o odmowie nadania uprawnień oraz informację o możliwości przystąpienia do części ustnej jeszcze raz, oczywiście po złożeniu stosownego wniosku i uiszczeniu opłaty. Na podstawie oceny części pisemnej oraz ustnej komisja na drodze głosowania ustala wynik egzaminu (segregator). Protokół jest od razu przekazywanych do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej razem z dokumentacją osoby, która stara się o uprawnienia budowlane. Zgodnie z wynikiem egzaminu może być wydana decyzja o:
• nadaniu uprawnień budowlanych,
• odmowie nadania uprawnień budowlanych z powodu negatywnego wyniku egzaminu pisemnego,
• odmowie wydania uprawnień z powodu negatywnego wyniku egzaminu ustnego (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami