Częstotliwość organizowania egzaminów


Egzaminy na uprawnienia budowlane

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień budowlanych, muszą wiedzieć o tym, że egzaminy państwowe są przeprowadzane dwa razy do roku – co najmniej. Częstotliwość ich organizowania zależy od stopnia zainteresowania oraz ilością złożonych wniosków, spełniających warunki formalne. Osoba, która złożyła wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane, zawiadamiana jest o terminie jego przeprowadzenia listownie. Powiadomienie jest wysyłane w postaci listu poleconego, w terminie co najmniej na jeden miesiąc przed planowaną datą. Jaką postać ma egzamin na uprawnienia budowlane? Składa się on z dwóch części. Pierwsza część to część pisemna, sprawdzająca wiedzę teoretyczną i polegająca na odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań. Druga część egzaminu ma postać ustną i sprawdza wiedzę praktyczną. Egzaminowany będzie pytany o swoje doświadczenie zawodowe oraz udział w projektach i inwestycjach, w których brał udział. Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są przez Biuro Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy której działa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami