Częstotliwość organizowania egzaminów


Egzaminy na uprawnienia budowlane

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień budowlanych, muszą wiedzieć o tym, że egzaminy państwowe są przeprowadzane dwa razy do roku – co najmniej. Częstotliwość ich organizowania zależy od stopnia zainteresowania oraz ilością złożonych wniosków, spełniających warunki formalne. Osoba, która złożyła wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane, zawiadamiana jest o terminie jego przeprowadzenia listownie. Powiadomienie jest wysyłane w postaci listu poleconego, w terminie co najmniej na jeden miesiąc przed planowaną datą. Jaką postać ma egzamin na uprawnienia budowlane? Składa się on z dwóch części. Pierwsza część to część pisemna, sprawdzająca wiedzę teoretyczną i polegająca na odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań. Druga część egzaminu ma postać ustną i sprawdza wiedzę praktyczną. Egzaminowany będzie pytany o swoje doświadczenie zawodowe oraz udział w projektach i inwestycjach, w których brał udział. Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są przez Biuro Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy której działa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !