Blog

Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 10
14.11.2022

Częstotliwości drgań

W artykule znajdziesz:

Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 11
Częstotliwości drgań

Podobne badania przeprowadzone przez D. Dieckmanna wykazały, że w przypadku stosowania narzędzi pneumatycznych największe osłabienie natężenia drgań narzędzia występowało między dłonią a stawem nadgarstkowym i na wysokości barku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powyżej 150 Hz porównywanie ciała człowieka z układem mechanicznym o określonej liczbie stopni swobody okazuje się coraz bardziej niewystarczające, ponieważ charakter drgań przenoszonych przez ciało człowieka staje się coraz bardziej zbliżony do fal akustycznych rozprzestrzeniających się w ośrodkach o jednolitej strukturze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podobnie jak przy odbiorze fal akustycznych słyszalnych, intensywność odczuwania drgań mechanicznych przez człowieka zależy od natężenia danego drgania, które określa się w funkcji częstotliwości.

Zdolność odróżniania częstotliwości drgań (zwłaszcza częstotliwości większych niż ok. 20 Hz) na podstawie intensywności ich odczuwania nie jest jednak tak duża, jak zdolność odróżniania częstotliwości drgań akustycznych za pomocą narządu słuchu (uprawnienia budowlane).

Obszar odczuwania intensywności drgań przez człowieka jest zawarty między progiem czucia a progiem bólu. Zarówno próg czucia, jak i próg bólu zależą od częstotliwości. Cztery krzywe progowe czucia, poszczególne krzywe różnią się między sobą nie tylko zakresem częstotliwości, ale i poziomem przyspieszenia progowego.

Dla palca największa zdolność odczuwania drgań występuje w zakresie 80-400 Hz, natomiast dla tułowia w zakresie 4-6 Hz. Krzywa progowa dla człowieka siedzącego obejmuje wartości średnie, w rzeczywistości jednak drgania o intensywności progowej można obserwować wzdłuż tej krzywej na całym obszarze zakreskowanym ukośnie (program egzamin ustny). Różnice takie mogą być wynikiem indywidualnej wrażliwości osób badanych na odczuwanie drgań.

Receptory wrażeń wibracyjnych

Różnice te mogą również występować wskutek często odmiennych warunków przeprowadzania pomiarów. Należy pamiętać o tym, że w odróżnieniu od fal akustycznych, które są odbierane przez receptory zgrupowane przede wszystkim w uchu wewnętrznym receptory wrażeń wibracyjnych (wg niektórych badaczy: „wrażeń ucisku”) są rozrzucone na rozległej przestrzeni skóry oraz narządów wewnętrznych. W związku z tym informacje dotyczące oddziaływania drgań na człowieka oprócz wartości amplitud przyspieszeń odniesionych do częstotliwości powinny zawierać dane dotyczące kierunku, miejsca oraz powierzchni oddziaływania drgań (opinie o programie).

Ponieważ poszczególne receptory wrażeń wibracyjnych są rozmieszczone w skórze niejednakowo gęsto, o intensywności wrażeń wibracyjnych (np. w przypadku badań czucia progowego palca) może decydować nie tylko miejsce przyłożenia, lecz także wielkość pola powierzchni końcówki dotykowej wibratora. Stwierdzono np. przesunięcie krzywej progowej wtedy, gdy: a) końcówka dotykowa znajdowała się nieco poniżej lub powyżej powierzchni stołu, na którym spoczywała ręka osoby badanej, b) zmieniano pole powierzchni dotykowej końcówki, c) zmieniano wielkość szczeliny między końcówką a stołem (segregator aktów prawnych).

Wypowiedź powyższa odnosiła się do drgań o przebiegach sinusoidalnych. Drgania takie w warunkach rzeczywistych, a w szczególności przemysłowych, występują raczej rzadko. Są to bowiem przeważnie drgania okresowe dość znacznie różniące się przebiegiem przyspieszeń od drgań sinusoidalnych. Badania reakcji progowej palca przeprowadzone przez A. Lewandowskiego polegały na pomiarach wartości progowych drgań okresowych o dowolnie kształtowanym przebiegu przyspieszeń. Pomiary te wykazały, że człowiek wyraźnie odczuwa zmianę charakteru drgań nawet wówczas, gdy przebiegi tych drgań niewiele różnią się od sinusoidalnych. Reakcja człowieka na drgania o takiej samej częstotliwości i amplitudzie może być różna (tzn. jedno z nich może być odczuwane jako bardziej intensywne), przy czym odstępstwa od sinusoidalnego przebiegu przyspieszeń wywołują wrażenie podobne do tego, jakiego doznaje się przy wzroście częstotliwości (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 16 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 17 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 18
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 19
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 20 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 21 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 22
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 32 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 33 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 34
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 35
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 36 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 37 Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 38
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mielenie mieszanki surowcowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami