Czopiarka

Czopiarka

Czopiarka - rodzaj małej tokarki zegarmistrzowskiej do obróbki czopów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czopik iglicy rozpylacza - walcowe lub stożkowe zakończenie iglicy rozpylacza czopikowego, które w okresach jego otwierania się i zamykania zmienia czynną powierzchnię przelotu w kanaliku wylotowym.

Czopnica - piła ramowa stolarska do narzynania czopów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czopowanie - frezowanie końcowych części elementów drewnianych (czół) w celu wykonania różnego rodzaju czopów i wid lic.

Czopówka, tokarka do czopów - tokarka do przetaczania zużytych czopów łożyskowych osi pojazdów szynowych.

Czopuch - przewód dymowy poziomy lub pochyły, w którym zbierają się spaliny z jednego lub kilku palenisk, zanim przejdą do komina.

Czółenko tkackie - element krosna, zawierający nawój nitkowy, przerzucany w procesie tkania przez przesmyk utworzony między nitkami osnowy; w czasie przerzutu nitka odwija się z nawoju tworząc wątek tkaniny.

Czterdziestoośmiościan - jedna z prostych postaci krystalograficznych; cz. jest postacią o największej możliwej liczbie ścian w kształcie trójkątów różnobocznych (uprawnienia budowlane).

Czterochlorek węgla, tetra, CCI4 - bezbarwna ciecz o słodkawym zapachu, niepalna; stosowany jako rozpuszczalnik, do ekstrakcji tłuszczów, jako środek przeciwpożarowy w gaśnicach tetrowych.

Czteroetaksysilan - ortokrzemian etylu.

Czteroetylek ołowiu, czteroetyloołów, Pb(C21^5)4 -  bezbarwna ciecz trwała i bardzo trująca; cz. o. jest stosowany jako antydetonator (program egzamin ustny).

Czterofluoroboran potasowy - fluoroboran potasowy.

Czterofluoroetylen, CF2:CF2 - fluoropochodna etylenu; bezbarwny palny gaz, nierozpuszczalny w wodzie; jako związek nienasycony łatwo ulega polimeryzacji na policzterofluoroetylen, cenne tworzywo sztuczne.

Czterohydrofuran - czterowodorofuran.

Czterometylek ołowiu, czterometyloołów, Pb(CHj)4 - związek metaloorganiczny w postaci cieczy niepolarnej, silnie trujący; cz. o. jest stosowany jako antydetonator.

Czteronitrometan, C(N02)4 - oleista ciecz używana jako nośnik tlenu w bardzo silnych mieszaninach wybuchowych (np. z toluenem); sam nie ma własności wybuchowych.

Czteropolówka - zmianowanie składające się z czterech roślin albo grup roślin; klasyczną czteropolówkę stanowią: okopowe - zboża jare - koniczyna - zboża ozime.

Czterosuw - silnik czterosuwowy (opinie o programie).

Czterotakt - silnik czterosuwowy czterowodorofuran, czterohydrofuran, CHKO cykliczny eter, pięcioczłonowy związek organiczny w postaci bezbarwnej cieczy o eterycznym zapachu; jest ważnym rozpuszczalnikiem stosowanym w syntezach organicznych wymagających polarnego, bezwodnego środowiska; polimery cz. są stosowane jako smary.

Czterowodoronaftalen - tetralina.

Czujka

Czujka - samoczynne urządzenie ostrzegające, czułe na zmiany określonych wielkości fizycznych w swym otoczeniu, uruchamiające zdalnie urządzenia alarmowe; ze względu na rodzaj bodźca rozróżniamy cz. mechaniczne, akustyczne, cieplne, ze względu na wykonywane funkcje: cz. włamaniowe, pożarowe itd.

Czujka - stropnica pomocnicza wysięgająca do pola roboczego ku czołu przodku; (2) opinka wysunięta zza stropnicy ostatnich odrzwi ku czołu przodku, podtrzymująca tymczasowo strop.

Czujka fotoelektryczna, oko elektryczne - czujka, w której elementem wytwarzającym sygnał alarmowy jest fotodioda lub opornik fotoelektryczny, które reagują na przerwanie padającego na nie promienia świetlnego.

Czujka jonowa, nos elektryczny - czujka pożarowa reagująca na obecność dymu, który zmienia warunki jonizacji w otwartej komorze jonizacyjnej, a w rezultacie zmienia wartość przepływającego prądu, wyzwalając alarm pożarowy (segregator aktów prawnych).

Czujnik 1, przyrząd czujnikowy - przyrząd pomiarowy, w którym małe zmiany wielkości mierzonej powiększane są za pomocą przekładni tak, by wywoływały łatwo obserwowalne zmiany wskazań przyrządu; w niektórych cz. przebieg mierzonej wielkości przetwarzany jest uprzednio na przebieg innej, dogodniejszej do pomiaru, wielkości fizycznej.

Czujnik 2 - urządzenie przetwarzające przebiegi danej wielkości fizycznej w obiekcie (np. przyrządzie pomiarowym lub układzie automatycznej regulacji) na przebiegi innej wielkości fizycznej, dogodniejszej do pomiaru lub dalszego przetwarzania.

Czujnik ciśnienia - czujnik do pomiaru ciśnienia par, cieczy i gazów, w którym zmiany ciśnienia przetwarzane są na zmiany napięcia elektrycznego.

Czujnik elektrochemiczny - czujnik do pomiaru ciśnień wolnozmiennych w ośrodku gazowym lub cieczy, wykorzystujący elektrochemiczne procesy odwracalne.

Czujnik elektronowy - czujnik 2 przetwarzający przebieg wyróżnionej wielkości na przebieg elektryczny; cz. e. stanowi zazwyczaj pierwszy człon toru sygnalizacyjnego lub pomiarowego.

Czujnik elektrostykowy, czujnik kontaktowy - czujnik elektryczny, w którym zmiana położenia trzpienia pomiarowego powoduje zmianę skokową oporu obwodu elektrycznego urządzenia wskazującego uzależnioną od liczby styków czujnika są wykonywane bez podział- ki; stosowane są też rozwiązania kombinowane, polegające na połączeniu czujnika z podziałką (np. zegarowego, sprężynowego) z układem elektrostykowym (promocja 3 w 1).

Czujnik elektryczny - czujnik z przekładnią elektryczną, tj. cz. którego działanie polega na wywoływaniu zmian określonej wielkości elektrycznej (np. oporu, indukcyjności, pojemności, zjawiska fotoelektrycznego) pod wpływem przesunięcia liniowego końcówki pomiarowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !