Blog

04.03.2019

Czy architekt musi mieć uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Czy architekt musi mieć uprawnienia budowlane?

Architektem można zostać po skończeniu studiów na kierunku architektura i urbanistyka – oznacza to konieczność studiowania na politechnice. Podczas studiów można nauczyć się kształtowania przestrzeni, początkowo na niewielkich formach użytkowych, a następnie na budynkach pełniących różne funkcje, całych zespołach urbanistycznych, przestrzeniach miejskich oraz wiejskich (program na komputer). Są to studia, na które najlepiej nadają się osoby mające uzdolnienia w zakresie plastyki i rysunku oraz mające predyspozycje do tzw. nauk technicznych. Aby dostać się na architekturę trzeba zaliczyć egzamin praktyczno-teoretyczny, podczas którego sprawdzane są zdolności praktyczne, czyli m.in. wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętność rysunku odręcznego (program na telefon). Następnie należy jeszcze przejść konkurs – zwykle z matematyki, ale niekiedy również z języka polskiego lub obcego (program na egzamin ustny).

Znajomość obowiązujących przepisów

Czy architekt musi mieć uprawnienia budowlane?

Oczywiście same studia to dopiero początek, ponieważ nie dają one samodzielności zawodowej. To dopiero pierwszy krok, aby móc zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (promocja 3 w 1). Następnym etapem jest praktyka zawodowa, której potwierdzeniem jest specjalne oświadczenie. Po ukończeniu praktyk trzeba przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez okręgowe izby architektów. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna to test złożony z pytań dotyczących Prawa budowlanego, obowiązujących norm, warunków technicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego itp (segregator).
Podczas części ustnej sprawdzane są głównie umiejętności praktyczne oraz znajomość obowiązujących przepisów. Dopiero po zaliczeniu obu części nadawane są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, przy czym mogą to być uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Architekt posiadający uprawnienia budowlane musi być zapisany do właściwej izby architektów i co miesiąc opłacać składkę członkowską (opinie). Tylko wówczas może on pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami