Czy architekt musi mieć uprawnienia budowlane?

Architektem można zostać po skończeniu studiów na kierunku architektura i urbanistyka – oznacza to konieczność studiowania na politechnice. Podczas studiów można nauczyć się kształtowania przestrzeni, początkowo na niewielkich formach użytkowych, a następnie na budynkach pełniących różne funkcje, całych zespołach urbanistycznych, przestrzeniach miejskich oraz wiejskich (program na komputer). Są to studia, na które najlepiej nadają się osoby mające uzdolnienia w zakresie plastyki i rysunku oraz mające predyspozycje do tzw. nauk technicznych. Aby dostać się na architekturę trzeba zaliczyć egzamin praktyczno-teoretyczny, podczas którego sprawdzane są zdolności praktyczne, czyli m.in. wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętność rysunku odręcznego (program na telefon). Następnie należy jeszcze przejść konkurs – zwykle z matematyki, ale niekiedy również z języka polskiego lub obcego (program na egzamin ustny).

Znajomość obowiązujących przepisów

Czy architekt musi mieć uprawnienia budowlane?

Oczywiście same studia to dopiero początek, ponieważ nie dają one samodzielności zawodowej. To dopiero pierwszy krok, aby móc zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (promocja 3 w 1). Następnym etapem jest praktyka zawodowa, której potwierdzeniem jest specjalne oświadczenie. Po ukończeniu praktyk trzeba przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez okręgowe izby architektów. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna to test złożony z pytań dotyczących Prawa budowlanego, obowiązujących norm, warunków technicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego itp (segregator).
Podczas części ustnej sprawdzane są głównie umiejętności praktyczne oraz znajomość obowiązujących przepisów. Dopiero po zaliczeniu obu części nadawane są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, przy czym mogą to być uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Architekt posiadający uprawnienia budowlane musi być zapisany do właściwej izby architektów i co miesiąc opłacać składkę członkowską (opinie). Tylko wówczas może on pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !