Czy budowa na podstawie zgłoszenia wymaga zatrudnienia kierownika budowy?

Z obowiązujących przepisów wynika, że kierownik budowy musi być zatrudniony, jeśli budowa prowadzona jest na podstawie pozwolenia na budowę (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czy budowa na podstawie zgłoszenia wymaga zatrudnienia kierownika budowy?

Jednak coraz więcej obiektów buduje się na podstawie zgłoszenia – czy wówczas kierownik budowy nie jest potrzebny? Uproszczony tryb dla niektórych rodzajów robót budowlanych dotyczy przede wszystkim takich robót, które dotyczą:
• niewielkich budynków o charakterze gospodarczym, np., wiat, ganków czy garaży (program na komputer),
• obiektów związanych z produkcją rolną,
• przyłączy do mediów i sieci, np. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej czy elektroenergetycznej (program na telefon).
Zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej wymagane jest również w przypadku przebudowy wymienionych obiektów – urząd ma wówczas 21 dni, aby złożyć sprzeciw do zgłoszenia.

Prowadzenie budowy na podstawie zgłoszenia

Jeśli budowa prowadzona jest na podstawie zgłoszenia, to inwestor nie jest zobowiązany do powoływania kierownika budowy (opinie o programie). Jednakże w ustawie wskazano wyjątki, zgodnie z którymi konieczne jest powołanie kierownika budowy, jeśli budowa dotyczy:
• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z jednym zbiornikiem, którego pojemność wynosi do 7m3 i przeznaczonych do zasilania gazowych instalacji w jednorodzinnych obiektach mieszkalnych,
• parterowych budynków wolnostojących kontenerowych stacji transformatorowych i stacji transformatorowych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 mkw (promocja 3 w 1),
• jednorodzinnych, wolno stojących budynków mieszkalnych, jeśli ich obszar oddziaływania mieści się na działkach bądź działce, na której są zaprojektowane,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, cieplnych oraz elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV (segregator aktów prawnych).

Jak więc widać kierownik budowy musi być zatrudniony przy budowie każdego domku jednorodzinnego. Obowiązek jego zatrudnienia spoczywa na inwestorze, natomiast, jeśli w późniejszym okresie budowy konieczne będzie ustanowienie kierowników poszczególnych robót budowlanych, to leży to w gestii zatrudnionego kierownika budowy (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !