Blog

08.06.2019

Czy budowa na podstawie zgłoszenia wymaga zatrudnienia kierownika budowy?

W artykule znajdziesz:

Czy budowa na podstawie zgłoszenia wymaga zatrudnienia kierownika budowy?

Z obowiązujących przepisów wynika, że kierownik budowy musi być zatrudniony, jeśli budowa prowadzona jest na podstawie pozwolenia na budowę (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czy budowa na podstawie zgłoszenia wymaga zatrudnienia kierownika budowy?

Jednak coraz więcej obiektów buduje się na podstawie zgłoszenia – czy wówczas kierownik budowy nie jest potrzebny? Uproszczony tryb dla niektórych rodzajów robót budowlanych dotyczy przede wszystkim takich robót, które dotyczą:
• niewielkich budynków o charakterze gospodarczym, np., wiat, ganków czy garaży (program na komputer),
• obiektów związanych z produkcją rolną,
• przyłączy do mediów i sieci, np. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej czy elektroenergetycznej (program na telefon).
Zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej wymagane jest również w przypadku przebudowy wymienionych obiektów – urząd ma wówczas 21 dni, aby złożyć sprzeciw do zgłoszenia.

Prowadzenie budowy na podstawie zgłoszenia

Jeśli budowa prowadzona jest na podstawie zgłoszenia, to inwestor nie jest zobowiązany do powoływania kierownika budowy (opinie o programie). Jednakże w ustawie wskazano wyjątki, zgodnie z którymi konieczne jest powołanie kierownika budowy, jeśli budowa dotyczy:
• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z jednym zbiornikiem, którego pojemność wynosi do 7m3 i przeznaczonych do zasilania gazowych instalacji w jednorodzinnych obiektach mieszkalnych,
• parterowych budynków wolnostojących kontenerowych stacji transformatorowych i stacji transformatorowych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 mkw (promocja 3 w 1),
• jednorodzinnych, wolno stojących budynków mieszkalnych, jeśli ich obszar oddziaływania mieści się na działkach bądź działce, na której są zaprojektowane,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, cieplnych oraz elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV (segregator aktów prawnych).

Jak więc widać kierownik budowy musi być zatrudniony przy budowie każdego domku jednorodzinnego. Obowiązek jego zatrudnienia spoczywa na inwestorze, natomiast, jeśli w późniejszym okresie budowy konieczne będzie ustanowienie kierowników poszczególnych robót budowlanych, to leży to w gestii zatrudnionego kierownika budowy (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami