Blog

30.05.2018

Czy budynek równa się budowla?

W artykule znajdziesz:

Czy budynek równa się budowla?

 
Czy budynek równa się budowla?

Czy budynek równa się budowla? Pojęcie budynku oraz budowli stosowane jest zamiennie przez osoby, które nie posiadają dostatecznej wiedzy z zakresu budownictwa. Oczywiście oba pojęcia określają zupełnie, co innego (uprawnienia budowlane). W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czym jest obiekt budowlany. Zgodnie z przepisami prawa jest to budynek, budowla, lub obiekt małej architektury, który powstał przy użyciu wyrobów budowlanych, a także posiada instalacje umożliwiające jego użytkowanie. Za budynek uznaje się obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem. Ponadto musi być on wydzielony z przestrzeni. Najczęściej odbywa się to przy zastosowaniu przegród budowlanych. Budynek stawiany jest na fundamentach, a także posiada dach. Wyodrębnia się również pojęcie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jest to obiekt budowlany wolnostojący lub taki, który jest częścią zabudowy bliźniaczej, szeregowej, czy też grupowej. Zgodnie z przepisami prawa jest to budynek wzniesiony w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Może on stanowić odrębną całość.

 

Dopuszcza się jednak wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkaniowych lub jednego lokalu mieszkaniowego z lokalem użytkowym. Ważne jest to, aby części użytkowa nie przekraczała 30% całkowitej powierzchni budynku. Zdefiniowanie budowli jest dość proste, gdyż są to wszelkie obiekty budowlane niebędące budynkami, czy też obiektami małej architektury. Przykładem budowli jest m.in. cmentarz, wiadukt, lotnisko, sieci techniczne, tunele, wolnostojące instalacje przemysłowe lub techniczne, obiekty sportowe, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych, a także wiele więcej. Należy wspomnieć, że prawo podatkowe określa również za budowlę urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (program uprawnienia budowlane na komputer)Obiekty małej architektury są zwykle niewielkich rozmiarów. Mogą one służyć do różnych celów m.in. do kultu religijnego, czy też rekreacji lub utrzymania porządku. Do obiektów małej architektury zalicza się np. przydrożne kapliczki, wodotryski, huśtawki, kosze na śmieci.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami