Czy docieplanie budynku wymaga zgłoszenia?


Czy docieplanie budynku wymaga zgłoszenia?

Docieplenie budynku, który nie przekracza 12m wymaga jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi zamiaru wykonywania robót budowlanych. Oczywiście należy pamiętać, że roboty budowlane muszą zostać właściwie zaklasyfikowane. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. rodzaj robót budowlanych, sposób ich wykonywania, czy też dokładny termin rozpoczęcia prac. Bez zgłoszenia planowanych robót nie można rozpocząć ich realizacji. Wynika to z art. 30 ustawy Prawa budowlanego. Warto również pamiętać, że do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, które potwierdzi posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czasami wymagana są również szkice i rysunki, a także różnego typu pozwolenia, które określone są odrębnymi przepisami prawa.

W przypadku docieplenia budynku o wysokości przekraczającej 12m, należy uzyskać zgodę na przeprowadzenie robót budowlanych. Jest to procedura taka, jak w przypadku uzyskana pozwolenia na budowę.


Malowanie fasady nieruchomości nie wymaga zgłoszenia, o ile stanowi bieżącą konserwację. Zmiana koloru fasady wielorodzinnych budynków mieszkalnych wymaga zgłoszenia oraz zgody Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej. Taki projekt można złożyć jeszcze przed rozpoczęciem procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązkowo należy zawrzeć w nim rysunki wszystkich fasad w pożądanym kolorze. Barwy muszą być, jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych kolorów. Czasami wystarczy przedstawienie wyłącznie jednej fasady w kolorze. Dzieje się tak w przypadku, gdy projekt jest prosty do analizy i bezproblemowo można wyobrazić sobie całość. W projekcie należy odwołać się do konkretnego wzornika kolorów. Istnieje również konieczność stosowania fachowego nazewnictwa odcieni. Zalecany jest system NCS, ale można również powołać się na inne wzorniki m.in. pochodzące od producentów materiałów elewacyjnych. Zazwyczaj WEPP posiada wzorniki kolorów popularnych producentów. Jeśli jest inaczej, wnioskodawca musi dostarczyć wzornik, na który się powołuje. Obiekty wpisane do rejestru zabytków wymagają dodatkowo uzyskania zgody konserwatora zabytków.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami