Czy dziennik budowlany jest dokumentem urzędowym?

Prowadzenie dziennika budowy jest nieodłącznym elementem każdych prac budowlanych (program na komputer). Wyjątkiem są wyłącznie te inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Razem z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę dziennik budowlany tworzy kompletną dokumentację budowy. Kolejne wpisy wykonywane w dzienniku dokumentują przebieg robót budowlanych, a także wszelkie inne zdarzenia, które miały miejsce podczas realizacji inwestycji (program na telefon). Wpisy muszą być wykonywane chronologicznie, ponieważ dzięki temu możliwe jest ustalenie kolejności oraz czasu zdarzeń, które są opisane. Według obowiązującego prawa budowlanego dziennik budowy to dokument urzędowy, co oznacza, że znajdujące się w nim treści z założenia uznawane są za prawdziwe. Treść dziennika można podważyć, jeśli faktyczny stan prowadzonych prac jest inny niż wynika to z zapisów (program na egzamin ustny).

Wpisy dokonywane przez kierownika

Czy dziennik budowlany jest dokumentem urzędowym?

Pomimo art. 45 ust. 1 prawa budowlanego, w którym dziennik określany jest dokumentem urzędowym, Sąd Najwyższy w wyroku z 2015 roku uznał, iż nie ma on charakteru dokumentu urzędowego (promocja 3 w 1). W wyroku podkreślono, że dziennik nie spełnia cechy nakazanych dokumentom urzędowym przez kodeks postępowania cywilnego ani kodeks postępowania cywilnego. Podkreślono, że wpisy w dzienniku nie są wykonywane przez pracowników administracji publicznej. W związku z tym uznano, że wpisy dokonywane przez kierownika budowy lub organu nadzoru budowlanego nie mogą być uznawane za dokument urzędowy (segregator).
Lista osób, które mogą dokonywać wpisów w dzienniku budowy, jest zamknięta. Uwagi o prowadzonych czynnościach mogą wpisywać m.in. kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, projektant czy inwestor. Każda z wymienionych osób ma wgląd do dziennika, przy czym musi on stale znajdować się na terenie budowy. Za prowadzenie dziennika odpowiada kierownik budowy (opinie). Ponosi on odpowiedzialność karną za fałszerstwo intelektualne. Oznacza to, że może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeśli w dzienniku znajdują się nierzetelne informacje.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !