Blog

Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 10
22.08.2018

Czy dziennik budowlany jest dokumentem urzędowym?

W artykule znajdziesz:

Czy dziennik budowlany jest dokumentem urzędowym?

Prowadzenie dziennika budowy jest nieodłącznym elementem każdych prac budowlanych (program na komputer). Wyjątkiem są wyłącznie te inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Razem z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę dziennik budowlany tworzy kompletną dokumentację budowy. Kolejne wpisy wykonywane w dzienniku dokumentują przebieg robót budowlanych, a także wszelkie inne zdarzenia, które miały miejsce podczas realizacji inwestycji (program na telefon). Wpisy muszą być wykonywane chronologicznie, ponieważ dzięki temu możliwe jest ustalenie kolejności oraz czasu zdarzeń, które są opisane. Według obowiązującego prawa budowlanego dziennik budowy to dokument urzędowy, co oznacza, że znajdujące się w nim treści z założenia uznawane są za prawdziwe. Treść dziennika można podważyć, jeśli faktyczny stan prowadzonych prac jest inny niż wynika to z zapisów (program na egzamin ustny).

Wpisy dokonywane przez kierownika

Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 11
Czy dziennik budowlany jest dokumentem urzędowym?

Pomimo art. 45 ust. 1 prawa budowlanego, w którym dziennik określany jest dokumentem urzędowym, Sąd Najwyższy w wyroku z 2015 roku uznał, iż nie ma on charakteru dokumentu urzędowego (promocja 3 w 1). W wyroku podkreślono, że dziennik nie spełnia cechy nakazanych dokumentom urzędowym przez kodeks postępowania cywilnego ani kodeks postępowania cywilnego. Podkreślono, że wpisy w dzienniku nie są wykonywane przez pracowników administracji publicznej. W związku z tym uznano, że wpisy dokonywane przez kierownika budowy lub organu nadzoru budowlanego nie mogą być uznawane za dokument urzędowy (segregator).
Lista osób, które mogą dokonywać wpisów w dzienniku budowy, jest zamknięta. Uwagi o prowadzonych czynnościach mogą wpisywać m.in. kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, projektant czy inwestor. Każda z wymienionych osób ma wgląd do dziennika, przy czym musi on stale znajdować się na terenie budowy. Za prowadzenie dziennika odpowiada kierownik budowy (opinie). Ponosi on odpowiedzialność karną za fałszerstwo intelektualne. Oznacza to, że może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeśli w dzienniku znajdują się nierzetelne informacje.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 16 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 17 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 18
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 19
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 20 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 21 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 22
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 32 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 33 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 34
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 35
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 36 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 37 Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 38
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia budowlane z 2016 - egzamin pisemny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami