Blog

Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 10
30.05.2018

Czy inwestor odpowiada za wybór kierownika budowy?

W artykule znajdziesz:

Czy inwestor odpowiada za wybór kierownika budowy?

Czy inwestor odpowiada za wybór kierownika budowy?

Nie od dziś wiadomo, że inwestor ma obowiązek zorganizować proces budowy. Musi również zadbać o to, aby kierownik budowy był osobą posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Wybór właściwej osoby zależy wyłącznie od inwestora. Dzieje się tak w przypadku, gdy obiekt budowlany realizowany jest na podstawie systemu gospodarczego. Inwestor ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o tym, jaka osoba będzie obejmować stanowisko kierownika budowy. Zupełni inaczej jest w przypadku, jeśli dany obiekt realizowany jest przez wyspecjalizowaną firm budowlaną (program na telefon).

Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 11
Czy inwestor odpowiada za wybór kierownika budowy?

W przypadku, gdy inwestor zleca wykonanie inwestycji konkretnej firmie, to ona decyduje o wyborze kierownika budowy. Zazwyczaj takie przedsiębiorstwa mają już osoby obsadzone na tych stanowiskach. Decyzja inwestora w tym temacie jest mocno ograniczona. Decydując się na współpracę z określoną firmą, jednocześnie godzi się na wskazanego kierownika budowy. Oczywiście może on wnosić o jego odwołanie, jeśli prace przebiegają w sposób niezadowalający. Jest to dość racjonalne rozwiązanie, gdyż odpowiedzialność inwestorska jest bardzo wysoka. Odnotowanie rażących nieprawidłowości w pracy kierownika budowy, może być wystarczającym powodem, aby zakończyć z nim współpracę.

Całą odpowiedzialność za pracę kierownika budowy podnosi inwestor, a nie jak mogłoby się wydawać wykonawca. Jest to dość zrozumiałe - zadaniem inwestora jest powołanie takiego kierownika, który posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę. Prace muszą zostać zrealizowane zgodnie z przyjętymi standardami zawartymi w projekcie. Pomimo tego, że wykonawca współpracuje z konkretnymi osobami na tym stanowisku, nie oznacza to, że odpowiedzialność inwestorska jest znoszona. Kontrola obowiązuje na każdym etapie współpracy. Kierownik budowy musi wykonywać czynności na takich poziomie, aby był on zadowalający. To właśnie na podstawie wykonywanych działań, inwestor może zaakceptować dalszą współpracę lub podjąć decyzję o odwołaniu danego fachowca ze stanowiska kierownika budowy.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 16 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 17 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 18
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 19
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 20 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 21 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 22
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 32 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 33 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 34
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 35
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 36 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 37 Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 38
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Klejenie prefabrykatów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami