Czy inwestor odpowiada za wybór kierownika budowy?

Czy inwestor odpowiada za wybór kierownika budowy?

Nie od dziś wiadomo, że inwestor ma obowiązek zorganizować proces budowy. Musi również zadbać o to, aby kierownik budowy był osobą posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Wybór właściwej osoby zależy wyłącznie od inwestora. Dzieje się tak w przypadku, gdy obiekt budowlany realizowany jest na podstawie systemu gospodarczego. Inwestor ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o tym, jaka osoba będzie obejmować stanowisko kierownika budowy. Zupełni inaczej jest w przypadku, jeśli dany obiekt realizowany jest przez wyspecjalizowaną firm budowlaną (program na telefon).

Czy inwestor odpowiada za wybór kierownika budowy?

W przypadku, gdy inwestor zleca wykonanie inwestycji konkretnej firmie, to ona decyduje o wyborze kierownika budowy. Zazwyczaj takie przedsiębiorstwa mają już osoby obsadzone na tych stanowiskach. Decyzja inwestora w tym temacie jest mocno ograniczona. Decydując się na współpracę z określoną firmą, jednocześnie godzi się na wskazanego kierownika budowy. Oczywiście może on wnosić o jego odwołanie, jeśli prace przebiegają w sposób niezadowalający. Jest to dość racjonalne rozwiązanie, gdyż odpowiedzialność inwestorska jest bardzo wysoka. Odnotowanie rażących nieprawidłowości w pracy kierownika budowy, może być wystarczającym powodem, aby zakończyć z nim współpracę.

Całą odpowiedzialność za pracę kierownika budowy podnosi inwestor, a nie jak mogłoby się wydawać wykonawca. Jest to dość zrozumiałe - zadaniem inwestora jest powołanie takiego kierownika, który posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę. Prace muszą zostać zrealizowane zgodnie z przyjętymi standardami zawartymi w projekcie. Pomimo tego, że wykonawca współpracuje z konkretnymi osobami na tym stanowisku, nie oznacza to, że odpowiedzialność inwestorska jest znoszona. Kontrola obowiązuje na każdym etapie współpracy. Kierownik budowy musi wykonywać czynności na takich poziomie, aby był on zadowalający. To właśnie na podstawie wykonywanych działań, inwestor może zaakceptować dalszą współpracę lub podjąć decyzję o odwołaniu danego fachowca ze stanowiska kierownika budowy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami