Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach w zasadniczy sposób zmienia uprawnienia budowlane – separuje on uprawnienia w zawodzie inżyniera budownictwa od uprawnień w zawodzie architekta. Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa budzi to wiele wątpliwości (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

Przede wszystkim izba zgłosiła postulat, aby nie zamykać zupełnie zawodu architekta przed osobami, które ukończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo (program na komputer). Jest to tym ważniejsze, że zgodnie z projektem, takie uprawnienia będą się odbywać tylko w Izbie Architektów. Jeśli zostanie wprowadzony sztywny zapis, to może on uniemożliwić osobom architektonicznie utalentowanym oraz wszechstronnym zdobycie takich uprawnień (program na telefon).

Kolejna ważna kwestia to sposób oceny przygotowania kandydatów do zdobycia uprawnień budowlanych. Z powodu autonomii uczelni wyższych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji doszło do dużej dowolności w zakresie treści kształcenia na jednoimiennych kierunkach studiów (program egzamin ustny). Jedynie na nielicznych kierunkach nadal obowiązują minima programowe, np., architektura. W wielu przypadkach, w wyniku tradycji związanych z uprawnieniami budowlanymi, minima te nie były zdefiniowane, natomiast opisane są jedynie efekty ich kształcenia. W przypadku, gdy izba będzie mieć prawo do sprawdzania treści programowych, nie wiadomo do końca, do jakich standardów miałaby je odnosić, skoro ministerialne minima programowe nie istnieją (opinie o programie).

Ciekawa uwaga

Pojawiła się także ciekawa uwaga dotyczące specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz propozycji podziału tej specjalności na trzy odrębne (segregator aktów prawnych). Z opinii PIIB wynika, że „nadawanie uprawnień w tej szerokiej specjalności może odbywać się, co do zasady, w pełnym aktualnym zakresie, ale z uwagi na konieczność zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa realizacji inwestycji gazowych, należy wprowadzić możliwość, w indywidualnych przypadkach, wyłączenia z zakresu tej specjalności sieci i instalacji gazowych, gdy kandydat do uprawnień nie odbył wymaganej praktyki zawodowej w tym zakresie (jej wymiar pozostaje do ustalenia)” (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !