Blog

Pomiar odkształceń zdjęcie nr 10
11.06.2019

Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

W artykule znajdziesz:

Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach w zasadniczy sposób zmienia uprawnienia budowlane – separuje on uprawnienia w zawodzie inżyniera budownictwa od uprawnień w zawodzie architekta. Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa budzi to wiele wątpliwości (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Pomiar odkształceń zdjęcie nr 11
Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

Przede wszystkim izba zgłosiła postulat, aby nie zamykać zupełnie zawodu architekta przed osobami, które ukończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo (program na komputer). Jest to tym ważniejsze, że zgodnie z projektem, takie uprawnienia będą się odbywać tylko w Izbie Architektów. Jeśli zostanie wprowadzony sztywny zapis, to może on uniemożliwić osobom architektonicznie utalentowanym oraz wszechstronnym zdobycie takich uprawnień (program na telefon).

Kolejna ważna kwestia to sposób oceny przygotowania kandydatów do zdobycia uprawnień budowlanych. Z powodu autonomii uczelni wyższych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji doszło do dużej dowolności w zakresie treści kształcenia na jednoimiennych kierunkach studiów (program egzamin ustny). Jedynie na nielicznych kierunkach nadal obowiązują minima programowe, np., architektura. W wielu przypadkach, w wyniku tradycji związanych z uprawnieniami budowlanymi, minima te nie były zdefiniowane, natomiast opisane są jedynie efekty ich kształcenia. W przypadku, gdy izba będzie mieć prawo do sprawdzania treści programowych, nie wiadomo do końca, do jakich standardów miałaby je odnosić, skoro ministerialne minima programowe nie istnieją (opinie o programie).

Ciekawa uwaga

Pojawiła się także ciekawa uwaga dotyczące specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz propozycji podziału tej specjalności na trzy odrębne (segregator aktów prawnych). Z opinii PIIB wynika, że „nadawanie uprawnień w tej szerokiej specjalności może odbywać się, co do zasady, w pełnym aktualnym zakresie, ale z uwagi na konieczność zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa realizacji inwestycji gazowych, należy wprowadzić możliwość, w indywidualnych przypadkach, wyłączenia z zakresu tej specjalności sieci i instalacji gazowych, gdy kandydat do uprawnień nie odbył wymaganej praktyki zawodowej w tym zakresie (jej wymiar pozostaje do ustalenia)” (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Pomiar odkształceń zdjęcie nr 16 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 17 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 18
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 19
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 20 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 21 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 22
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 32 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 33 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 34
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 35
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 36 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 37 Pomiar odkształceń zdjęcie nr 38
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pomiar odkształceń zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami