Blog

11.06.2019

Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i architektach w zasadniczy sposób zmienia uprawnienia budowlane – separuje on uprawnienia w zawodzie inżyniera budownictwa od uprawnień w zawodzie architekta. Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa budzi to wiele wątpliwości (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czy inżynier budownictwa będzie miał prawo do projektowania?

Przede wszystkim izba zgłosiła postulat, aby nie zamykać zupełnie zawodu architekta przed osobami, które ukończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo (program na komputer). Jest to tym ważniejsze, że zgodnie z projektem, takie uprawnienia będą się odbywać tylko w Izbie Architektów. Jeśli zostanie wprowadzony sztywny zapis, to może on uniemożliwić osobom architektonicznie utalentowanym oraz wszechstronnym zdobycie takich uprawnień (program na telefon).

Kolejna ważna kwestia to sposób oceny przygotowania kandydatów do zdobycia uprawnień budowlanych. Z powodu autonomii uczelni wyższych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji doszło do dużej dowolności w zakresie treści kształcenia na jednoimiennych kierunkach studiów (program egzamin ustny). Jedynie na nielicznych kierunkach nadal obowiązują minima programowe, np., architektura. W wielu przypadkach, w wyniku tradycji związanych z uprawnieniami budowlanymi, minima te nie były zdefiniowane, natomiast opisane są jedynie efekty ich kształcenia. W przypadku, gdy izba będzie mieć prawo do sprawdzania treści programowych, nie wiadomo do końca, do jakich standardów miałaby je odnosić, skoro ministerialne minima programowe nie istnieją (opinie o programie).

Ciekawa uwaga

Pojawiła się także ciekawa uwaga dotyczące specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz propozycji podziału tej specjalności na trzy odrębne (segregator aktów prawnych). Z opinii PIIB wynika, że „nadawanie uprawnień w tej szerokiej specjalności może odbywać się, co do zasady, w pełnym aktualnym zakresie, ale z uwagi na konieczność zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa realizacji inwestycji gazowych, należy wprowadzić możliwość, w indywidualnych przypadkach, wyłączenia z zakresu tej specjalności sieci i instalacji gazowych, gdy kandydat do uprawnień nie odbył wymaganej praktyki zawodowej w tym zakresie (jej wymiar pozostaje do ustalenia)” (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami