Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?


Trwają przygotowania nowej ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa i zawodzie architekta. Według inżynierów budownictwa nowa ustawa o architektach wprowadza zbyt szeroki zakres uprawnień dla architektów w procesie inwestycyjno-budowlanym. Problem dotyczy nie tyle samej definicji zawodu architekta, ale całkowitego odwrócenia ustalonego porządku.

Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?

Zawód ten jest znacznie szerszym pojęciem niż to, które określono w prawie budowlanymi jako samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia architekta wynikają nie tyle z definicji tego zawodu czy definicji uprawnień budowlanych, ale przede wszystkim z aktów prawnych, które regulują proces budowy (program na komputer).

Zgodnie z powyższym proces inwestycyjno-budowlany nie jest obowiązkiem architekta, ale architekt jest niezbędny dla procesu, w którym uczestniczy inwestor, kierownik budowy lub robót, projektant czy inspektor nadzoru. Stąd też izba inżynierów jest stanowczo przeciwna koncepcji nowej ustawy, która może zachwiać równowagę między zawodem inżyniera budownictwa i architekta, na korzyść architektów (program na telefon). Zgodnie z planowaną ustawą inżynier budownictwa będzie podporządkowany oraz uzależniony w swojej pracy od samorządu architektów (program egzamin ustny). Podporządkowanie to jest niedopuszczalne prawnie i sprawia, że zawód inżyniera budownictwa nie może być wykonywany samodzielnie, a tak przecież powinien być wykonywany każdy zawód zaufania publicznego (opinie o programie).

Zawinione naruszenia swoich obowiązków


W projekcie ustawy ujednolicono zasady dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i odpowiedzialności zawodowej, wprowadzając kompleksową odpowiedzialność dyscyplinarną wszystkich członków samorządu inżynierów budownictwa(segregator aktów prawnych). Oznacza to, że każdy inżynier budownictwa, który jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podlega dyscyplinarnej odpowiedzialności za wszelkie zawinione naruszenia swoich obowiązków jako członka izby. W projekcie znalazł się katalog kar dyscyplinarnych, obejmujących wszystkich członków izby (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !