Blog

Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
24.06.2019

Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?

W artykule znajdziesz:

Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?


Trwają przygotowania nowej ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa i zawodzie architekta. Według inżynierów budownictwa nowa ustawa o architektach wprowadza zbyt szeroki zakres uprawnień dla architektów w procesie inwestycyjno-budowlanym. Problem dotyczy nie tyle samej definicji zawodu architekta, ale całkowitego odwrócenia ustalonego porządku.

Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?

Zawód ten jest znacznie szerszym pojęciem niż to, które określono w prawie budowlanymi jako samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia architekta wynikają nie tyle z definicji tego zawodu czy definicji uprawnień budowlanych, ale przede wszystkim z aktów prawnych, które regulują proces budowy (program na komputer).

Zgodnie z powyższym proces inwestycyjno-budowlany nie jest obowiązkiem architekta, ale architekt jest niezbędny dla procesu, w którym uczestniczy inwestor, kierownik budowy lub robót, projektant czy inspektor nadzoru. Stąd też izba inżynierów jest stanowczo przeciwna koncepcji nowej ustawy, która może zachwiać równowagę między zawodem inżyniera budownictwa i architekta, na korzyść architektów (program na telefon). Zgodnie z planowaną ustawą inżynier budownictwa będzie podporządkowany oraz uzależniony w swojej pracy od samorządu architektów (program egzamin ustny). Podporządkowanie to jest niedopuszczalne prawnie i sprawia, że zawód inżyniera budownictwa nie może być wykonywany samodzielnie, a tak przecież powinien być wykonywany każdy zawód zaufania publicznego (opinie o programie).

Zawinione naruszenia swoich obowiązków


W projekcie ustawy ujednolicono zasady dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i odpowiedzialności zawodowej, wprowadzając kompleksową odpowiedzialność dyscyplinarną wszystkich członków samorządu inżynierów budownictwa(segregator aktów prawnych). Oznacza to, że każdy inżynier budownictwa, który jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podlega dyscyplinarnej odpowiedzialności za wszelkie zawinione naruszenia swoich obowiązków jako członka izby. W projekcie znalazł się katalog kar dyscyplinarnych, obejmujących wszystkich członków izby (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami