Blog

24.06.2019

Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?

Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?


Trwają przygotowania nowej ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa i zawodzie architekta. Według inżynierów budownictwa nowa ustawa o architektach wprowadza zbyt szeroki zakres uprawnień dla architektów w procesie inwestycyjno-budowlanym. Problem dotyczy nie tyle samej definicji zawodu architekta, ale całkowitego odwrócenia ustalonego porządku.

Czy inżynier budownictwa jest podporządkowany architektowi?

Zawód ten jest znacznie szerszym pojęciem niż to, które określono w prawie budowlanymi jako samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia architekta wynikają nie tyle z definicji tego zawodu czy definicji uprawnień budowlanych, ale przede wszystkim z aktów prawnych, które regulują proces budowy (program na komputer).

Zgodnie z powyższym proces inwestycyjno-budowlany nie jest obowiązkiem architekta, ale architekt jest niezbędny dla procesu, w którym uczestniczy inwestor, kierownik budowy lub robót, projektant czy inspektor nadzoru. Stąd też izba inżynierów jest stanowczo przeciwna koncepcji nowej ustawy, która może zachwiać równowagę między zawodem inżyniera budownictwa i architekta, na korzyść architektów (program na telefon). Zgodnie z planowaną ustawą inżynier budownictwa będzie podporządkowany oraz uzależniony w swojej pracy od samorządu architektów (program egzamin ustny). Podporządkowanie to jest niedopuszczalne prawnie i sprawia, że zawód inżyniera budownictwa nie może być wykonywany samodzielnie, a tak przecież powinien być wykonywany każdy zawód zaufania publicznego (opinie o programie).

Zawinione naruszenia swoich obowiązków


W projekcie ustawy ujednolicono zasady dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i odpowiedzialności zawodowej, wprowadzając kompleksową odpowiedzialność dyscyplinarną wszystkich członków samorządu inżynierów budownictwa(segregator aktów prawnych). Oznacza to, że każdy inżynier budownictwa, który jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podlega dyscyplinarnej odpowiedzialności za wszelkie zawinione naruszenia swoich obowiązków jako członka izby. W projekcie znalazł się katalog kar dyscyplinarnych, obejmujących wszystkich członków izby (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami