Czy każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia?


Czy każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia?

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zwykle zgłoszenia staroście. Wynika to z art.71 prawa budowlanego. Warto jednak mieć świadomość, że możliwa jest taka modyfikacja bez wymaganego zgłoszenia. Wiele osób nie ma dostatecznej wiedzy na temat tego, jakie przypadki należą do wyjątków. Przepisy prawa nie wskazują jednoznacznej odpowiedzi.

 

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest niepotrzebne, jeśli będą w nim przeprowadzane czynności, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji wszystkie kwestie z tym związane będą zawarte w owym pozwoleniu.


W przypadku, gdy roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, to zachodzi konieczność zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu lub jego części. Oczywiście musi to nastąpić przed wprowadzeniem zmian.

 

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania nie jest równoznaczny z tym, że zostanie on zaakceptowany. Organ, który otrzymał wniosek, może wnieść sprzeciw w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia. Zmiany muszą nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 lat. Jeśli zostanie to zaniechane, to wniosek będzie musiał zostać złożony ponownie.

 

Warto zaznaczyć, że zmiana sposobu użytkowania obiektu bez dokonania zgłoszenia może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim właściwy organ może wstrzymać możliwość użytkowania budynku. Ponadto niezbędne będzie dostarczenie dokumentacji z tym związanej.

 

Po ich zaakceptowaniu zostanie naliczona opłata legalizacyjna. Zwykle jest ona obliczana na podstawie tego, do jakiej kategorii zalicza się dany obiekt budowlany, a także, jaka jest jego wielkość. Przelicznik określony jest przepisami prawa budowlanego.

Trzeba zaznaczyć, że akceptacja odpowiedniego organu musi nastąpić nawet wtedy, kiedy modyfikacja użytkowania obiektu jest nieznaczna. Dla przykładu - przedsiębiorstwo przemysłowe wznawia swoją działalność po kilku latach, jednak instalacja wymagają pewnych zmian związanych z wdrożeniem nowych procesów. Jest to zmiana użytkowania obiektu, która wymaga zgody właściwego organu architektoniczno-budowlanego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami