Blog

Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 10
30.05.2018

Czy każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia?

W artykule znajdziesz:

Czy każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia?


Czy każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia?

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zwykle zgłoszenia staroście. Wynika to z art.71 prawa budowlanego. Warto jednak mieć świadomość, że możliwa jest taka modyfikacja bez wymaganego zgłoszenia. Wiele osób nie ma dostatecznej wiedzy na temat tego, jakie przypadki należą do wyjątków. Przepisy prawa nie wskazują jednoznacznej odpowiedzi.

 

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest niepotrzebne, jeśli będą w nim przeprowadzane czynności, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji wszystkie kwestie z tym związane będą zawarte w owym pozwoleniu.


W przypadku, gdy roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, to zachodzi konieczność zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu lub jego części. Oczywiście musi to nastąpić przed wprowadzeniem zmian.

 

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania nie jest równoznaczny z tym, że zostanie on zaakceptowany. Organ, który otrzymał wniosek, może wnieść sprzeciw w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia. Zmiany muszą nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 lat. Jeśli zostanie to zaniechane, to wniosek będzie musiał zostać złożony ponownie.

 

Warto zaznaczyć, że zmiana sposobu użytkowania obiektu bez dokonania zgłoszenia może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim właściwy organ może wstrzymać możliwość użytkowania budynku. Ponadto niezbędne będzie dostarczenie dokumentacji z tym związanej.

 

Po ich zaakceptowaniu zostanie naliczona opłata legalizacyjna. Zwykle jest ona obliczana na podstawie tego, do jakiej kategorii zalicza się dany obiekt budowlany, a także, jaka jest jego wielkość. Przelicznik określony jest przepisami prawa budowlanego.

Trzeba zaznaczyć, że akceptacja odpowiedniego organu musi nastąpić nawet wtedy, kiedy modyfikacja użytkowania obiektu jest nieznaczna. Dla przykładu - przedsiębiorstwo przemysłowe wznawia swoją działalność po kilku latach, jednak instalacja wymagają pewnych zmian związanych z wdrożeniem nowych procesów. Jest to zmiana użytkowania obiektu, która wymaga zgody właściwego organu architektoniczno-budowlanego.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 15 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 16 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 17
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 18
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 19 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 20 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 21
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 31 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 32 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 33
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 34
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 35 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 36 Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 37
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagęszczanie masy betonowej zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami