Czy można odbyć praktykę w spółdzielni mieszkaniowej?

Odbywanie praktyki w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych to temat wzbudzający wiele wątpliwości (https://uprawnienia-budowlane.pl). Są to organizacje, które zatrudniają bądź współpracują z inżynierami mającymi uprawnienia budowlane, aby zapewnić odpowiednie utrzymanie obiektów budowlanych. Osoby, które zatrudniane są przez te podmioty, najczęściej pełnią funkcję asystentów lub inspektorów do spraw technicznych (program na komputer).

Czy można odbyć praktykę w spółdzielni mieszkaniowej?

Sprawują one kontrolę nad utrzymaniem budynków. Czy taka praca może zostać uznana za praktykę zawodową wymaganą do uprawnień budowlanych? Wiele osób powołuje się na przepis prawa budowlanego, mówiący o tym, że praktyka może być odbywana u zarządcy infrastruktury lub w organach administracji (program na telefon).

Jednak wgłębiając się w ten przepis można przeczytać, że jako praktykę zawodową uznaje się wprawdzie „pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej”, lecz dotyczy to tylko pracy polegającej „na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującej konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych”. Tymczasem wg ustawy Prawo spółdzielcze spółdzielnia to zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, co oznacza, iż nie jest to ani jednostka samorządowa ani organ administracji rządowej (program egzamin ustny).

Praca na stanowisku inspektora

Co więcej, wg artykułu 14 prawa budowlanego, praktyka zawodowa musi polegać na pełnieniu funkcji technicznej na budowie lub bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych (opinie o programie). Co więcej, wymagane jest, aby zakres praktyki zawodowej był zgodny ze specjalnością, o którą ubiega się dana osoba. Nietrudno więc zauważyć, że praca związana z kontrolą techniczną oraz bieżącymi remontami budynków zdecydowanie nie ma wiele wspólnego z wykonywaniem czynności na budowie czy rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych (segregator aktów prawnych). Biorąc to wszystko pod uwagę można zyskać pewność, że praca na stanowisku inspektora bądź asystenta inspektora w jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, nie może być zaliczona do praktyki zawodowej niezbędnej do uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !