Blog

13.06.2019

Czy można odbyć praktykę zawodową w nadzorze budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Czy można odbyć praktykę zawodową w nadzorze budowlanym?

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego pozwalają na odbycie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych w nadzorze budowlanym, czyli m.in. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego czy Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przepisach jednak znajduje się bardzo ważne zastrzeżenie – otóż dwa lata takiej praktyki liczy się tylko jako jeden rok praktyki na budowie (program na komputer).

Czy można odbyć praktykę zawodową w nadzorze budowlanym?

Co więcej, praktyka nie w każdym przypadku będzie zaliczona. W polskich realiach prawnych wykonywanie prac w organach nadzoru budowlanego najczęściej polega przede wszystkim na pracy biurowej. Praktykant ma bardzo dużo obowiązków – zajmuje się m.in. kontrolą dokumentów poszczególnych budów, książek obiektów budowlanych czy dokumentacji związanej z przeglądami okresowymi. Ponadto odpowiada za sprawdzanie dokumentacji wszystkich zgłoszonych samowoli budowlanych czy katastrof budowlanych (program na telefon).

Wielu praktykantów skarży się na branżowych forach internetowych, że są wręcz zasypani pracami biurowymi, natomiast na budowie bywają bardzo rzadko. Będąc na budowie zwykle zajmują się natomiast pracami związanymi z małą odpowiedzialnością, np. wykonują dokumentację zdjęciową, sprawdzają bądź odbierają dokumentację danej budowy (program egzamin ustny). Oczywiście w przepisach nie wskazano konkretnie, że obowiązki w ramach praktyki muszą być wykonywane na budowie – wyjątkiem jest praktyka u zarządcy linii kolejowej czy drogi – jednak obowiązuje zapis, że praktyka zawodowa musi polegać na pełnieniu funkcji technicznych na budowie (opinie o programie).

Weryfikacja dokumentów

Niestety w przypadku praktyki zawodowej w nadzorze budowlanym interpretacja większości izb okręgowych jest dla kandydatów niekorzystna (segregator aktów prawnych). Izby wymagają, aby wszelkie czynności inspekcyjno-kontrolne odbywały się na budowie, dlatego przeglądanie oraz weryfikacja dokumentów w biurze zdecydowanie nie jest zaliczana do praktyki zawodowej. Co więcej, zaliczana nie jest także praktyka wykonywana pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Warto więc pamiętać, że odbycie praktyki w nadzorze jest dość ryzykowne. Warto zapytać o szczegóły jej zaliczenia w swojej okręgowej izbie samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami