Blog

07.07.2019

Czy można rozszerzyć uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Czy można rozszerzyć uprawnienia budowlane?


Zdobycie uprawnień budowlanych to jedynie pewien etap w karierze każdego inżyniera budowlanego (program na komputer). Taka osoba zawsze ma możliwość poszerzania swoich umiejętności oraz wiedzy poprzez zdobywanie kolejnych specjalności bądź zwiększanie zakresu posiadanych uprawnień z ograniczonego na nieograniczony.

Czy można rozszerzyć uprawnienia budowlane?

W przepisach dokładnie określono, jaki jest wymagany okres praktyki zawodowej oraz zakres znajomości aktów prawnych w porównaniu do uprawnień, które były zdawane jako pierwsze (program na telefon). Na pewno w trakcie kariery zawodowej inżyniera budownictwa z czasem pojawi się konieczność rozszerzenia uprawnień lub zdobycia innej specjalności, dlatego warto dowiedzieć się na ten temat trochę więcej (program egzamin ustny).

W ustawie Prawo budowlane zapisano, że jeśli inżynier chce rozszerzyć uprawnienia o inną specjalność lub rozszerzyć ich zakres, to egzamin powinien dotyczyć wyłącznie elementów, które nie były objęte przez uprawnienia posiadane do tej pory. W szczegółowym programie przeprowadzenia egzaminy znajdują się przepisy, które dokładnie określają wymaganą liczbę pytań obowiązujących przy każdym rodzaju zdobywanych uprawnień (opinie o programie). Znajdują się tam również informacje dotyczące zakresu aktów prawnych, jaki jest wymagany w przypadku rozszerzania uprawień – otóż za każdym razem zakres ten jest ustalany indywidualnie (segregator aktów prawnych).

Odbycie odpowiedniej praktyki


Indywidualne ustalenie zakresu aktów prawnych jest niezbędne, ponieważ istnieje wiele możliwości rozszerzania posiadanych już uprawnień, np. w kwestii specjalności, rodzaju czy zakresu. Jeśli chodzi o praktykę zawodową dla rozszerzenia w zakresie tej samej specjalności i rodzaju, to zgodnie z prawem budowlanym od kandydata nie jest wymagane posiadanie dodatkowe praktyki, ponieważ jej odbycie zostało potwierdzone przed egzaminem na posiadane już uprawnienia (promocja 3  w 1). Koniecznie trzeba natomiast udokumentować wykształcenie, ponieważ do niego zależy, czy można zdobyć uprawnienia bez ograniczeń. Jeśli kandydat stara się o uprawnienia w innej specjalności niż obecnie posiada, to musi on udokumentować posiadanie wykształcenia wymaganego dla na nowej specjalności oraz odbycie odpowiedniej praktyki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami