Czy można rozszerzyć uprawnienia budowlane?


Zdobycie uprawnień budowlanych to jedynie pewien etap w karierze każdego inżyniera budowlanego (program na komputer). Taka osoba zawsze ma możliwość poszerzania swoich umiejętności oraz wiedzy poprzez zdobywanie kolejnych specjalności bądź zwiększanie zakresu posiadanych uprawnień z ograniczonego na nieograniczony.

Czy można rozszerzyć uprawnienia budowlane?

W przepisach dokładnie określono, jaki jest wymagany okres praktyki zawodowej oraz zakres znajomości aktów prawnych w porównaniu do uprawnień, które były zdawane jako pierwsze (program na telefon). Na pewno w trakcie kariery zawodowej inżyniera budownictwa z czasem pojawi się konieczność rozszerzenia uprawnień lub zdobycia innej specjalności, dlatego warto dowiedzieć się na ten temat trochę więcej (program egzamin ustny).

W ustawie Prawo budowlane zapisano, że jeśli inżynier chce rozszerzyć uprawnienia o inną specjalność lub rozszerzyć ich zakres, to egzamin powinien dotyczyć wyłącznie elementów, które nie były objęte przez uprawnienia posiadane do tej pory. W szczegółowym programie przeprowadzenia egzaminy znajdują się przepisy, które dokładnie określają wymaganą liczbę pytań obowiązujących przy każdym rodzaju zdobywanych uprawnień (opinie o programie). Znajdują się tam również informacje dotyczące zakresu aktów prawnych, jaki jest wymagany w przypadku rozszerzania uprawień – otóż za każdym razem zakres ten jest ustalany indywidualnie (segregator aktów prawnych).

Odbycie odpowiedniej praktyki


Indywidualne ustalenie zakresu aktów prawnych jest niezbędne, ponieważ istnieje wiele możliwości rozszerzania posiadanych już uprawnień, np. w kwestii specjalności, rodzaju czy zakresu. Jeśli chodzi o praktykę zawodową dla rozszerzenia w zakresie tej samej specjalności i rodzaju, to zgodnie z prawem budowlanym od kandydata nie jest wymagane posiadanie dodatkowe praktyki, ponieważ jej odbycie zostało potwierdzone przed egzaminem na posiadane już uprawnienia (promocja 3  w 1). Koniecznie trzeba natomiast udokumentować wykształcenie, ponieważ do niego zależy, czy można zdobyć uprawnienia bez ograniczeń. Jeśli kandydat stara się o uprawnienia w innej specjalności niż obecnie posiada, to musi on udokumentować posiadanie wykształcenia wymaganego dla na nowej specjalności oraz odbycie odpowiedniej praktyki.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !