Blog

06.06.2019

Czy okres praktyki zależy od rodzaju umowy?

W artykule znajdziesz:

Czy okres praktyki zależy od rodzaju umowy?

Praktykę zawodową do uprawnień budowlanych można wykonywać w wymiarze pełnego etatu, czyli 8 godzin dziennie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Forma odbywania praktyki nie ma znaczenia, jednak zawsze należy pamiętać, że nie dopuszcza się odbywanie praktyki w wymiarze większym niż pełny etat – taka praktyka nie zostanie zaliczona.

Czy okres praktyki zależy od rodzaju umowy?

W przypadku projektowania praktykant powinien bezpośrednio uczestniczyć w pracach projektowych (program na komputer). Prace te muszą być zgodne z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i polegać na sporządzaniu projektów budowlanych. Praktyka musi też przebiegać zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy Prawo budowlane.

O uznaniu praktyki za odpowiednią decydują następujące czynniki:
• stopień złożoności opracowań projektowych,
• zakres wykonywanych czynności,
• różnorodność tematyczna opracowań projektowych (program na telefon).
W przypadku praktyki zawodowej na budowie zaliczane są wyłącznie prace związane z pełnieniem funkcji technicznej podczas wykonywania robót budowlanych (opinie o programie). Roboty budowlane powinny mieć różny charakter, ponieważ tylko wtedy praktykant może w kompleksowy sposób zapoznać się z całym cyklem realizacji danej inwestycji, a także z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza przy przy wznoszeniu budynków lub ich części. Praktyka zawodowa musi też spełniać wymogi określone w prawie budowlanym.

O czym warto pamiętać?

Warto pamiętać, że wykonywanie niektórych czynności powoduje, że dwa lata pracy liczone są jako jeden rok praktyki. Dotyczy to następujących prac (segregator aktów prawnych):
• czynności inspekcyjno-kontrolne w nadzorze budowlanym,
• prace w organach administracji rządowej,
• prace w jednostkach samorządu terytorialnego, które realizują zadania zarządcy drogi publicznej i polegają na wykonywaniu czynności na terenie budowy (promocja 3 w 1). Prace te muszą obejmować konieczność samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych lub fachowej oceny zjawisk,
• prace u zarządcy infrastruktury kolejowej,
• prace w podmiocie odpowiadającym za utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami