Rodzaj substancji błonotwórczej

Rodzaj substancji błonotwórczej

Dla celów praktycznych wyroby malarskie dzieli się najczęściej wg rodzaju substancji błonotwórczej, np. wyroby („grunty”, podkłady, emalie) olejne, ftalowe, bitumiczne, chlorokauczukowe, epoksydowe, poliwinylowe, emulsyjne. W celu uniknięcia pomyłek oprócz nazwy wyrobu należy podawać również jego symbol handlowy, który składa się z trzech członów (razem 10 cyfr) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Znaczenie poszczególnych członów jest następujące: pierwszy składa się z czterech cyfr i precyzuje grupę (2 cyfry), rodzaj (1 cyfra) podział w ramach SWM (Systematyczny Wykaz Materiałów - 1 cyfra). Tak więc dwie pierwsze cyfry oznaczają substancję błonotwórczą i występującą w danym wyrobie, np. 21 .22 .., - olejne, olejnożywiczne, 31 .., 32 . ., - ftalowe, ftalowe modyfikowane, 52.., - bitumiczne, 72.., - chlorokauczukowe, 74..,- epoksydowe, 77.., - poliwinylowe, 78 .., - silikonowe. Cyfra trzecia pierwszego członu, charakteryzująca rodzaj wyrobu, oznacza przykładowo: .. 1 . - lakier, .. 2 . - farbę do gruntowania, .. 3 . - farbę podkładową, . . 4 . - kit szpachlowy, . . 5 . - farbę nawierzchniową, . . 6 . - emalię (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Drugi człon symbolu składa się z trzech cyfr, które precyzują odmianę wyrobu, np. miniowe średnio procentowe (35-60), 004 -cynkowe wysoko procentowe (ponad 50), 007 - chromianowe reaktywne, 014 - do czasowej ochrony, 481 do zbiorników na wodę i oleje jadalne, 482 - do zbiorników na produkty spożywcze, 659 - odporne na paliwa płynne, 703 - styrenowe na wilgotne powierzchnie (uprawnienia budowlane).
Trzeci człon symbolu składa się z trzech cyfr; dwie pierwsze oznaczają kolor, trzecia - wygląd stwardniałej powłoki, np. kolor biały - 01 .-, żółty-13.-, czerwony tlenkowy - 25 - zielony - 48 .- popielaty - 82 .-, czarny - 99 Trzecia cyfra trzeciego członu określa wygląd powierzchni powłoki: 0 - bez określonych wymagań, 1 - matowa, 2 - półmatowa.

Kity są to materiały w postaci mas, past lub gęstych cieczy w stanie ciągliwym i lepkim, przechodzące w stan twardy, zachowując trwałą elastyczność lub plastyczność. Kity chemoodporne i wodoodporne stosuje się do wypełniania i uszczelniania spoin, do wyrównania powierzchni i kształtowania powierzchniowych przepon chemoodpornych oraz układania wykładzin ceramicznych, posadzek i obmurowań (program egzamin ustny).

Chemoodporny kit asfaltowy

W pierwszym przypadku kity nazywane są szczeliwami, w drugim - kitami lub masami szpachlowymi albo izolacyjnymi, a w trzecim - kitami wykładzinowymi lub murarskimi.
Kity składają się z lepiszcza asfaltowego lub spoiwa żywicznego (żywica fenolowa, epoksydowa, poliestrowa), wypełniaczy mineralnych i ewentualnie aktywatorów wiązania oraz modyfikatorów (opinie o programie).
Chemoodporny kit asfaltowy Bikolit jest proszkiem koloru ciemnopopielatego, wyglądem przypominającym cement glinowy boksytowy.

Stanowi sproszkowaną mieszankę wysokotopliwego (zmielonego w niskiej temperaturze) asfaltu ponaftowego i mineralnych wypełniaczy kwasoodpornych. Jest kitem jednoskładnikowym, stosowanym na gorąco (180-210°C), wykładzinowym; z dodatkiem ok. 20% asfaltu IW-100 lub lepiku asfaltowego może być stosowany jako szpachlowy. Kit stosuje się do zabezpieczeń obiektów narażonych na działanie wody, roztworów soli, rozcieńczonych roztworów kwasów i ługów. Nie należy go stosować w miejscach działania substancji silnie utleniających, stężonych kwasów i ługów, rozpuszczalników organicznych,- tłuszczów i olejów (segregator aktów prawnych). Dopuszczalna temperatura stosowania Bikolitu przy stałym jej działaniu wynosi ok. 40°C, a przy okresowym do 60°C.

Kit epoksydowy Epidian 430 jest dwuskładnikowym kitem wykładzinowym, jest również stosowany jako szczeliwo. Składnik A jest to gęsta szara pasta, stanowiąca mieszaninę żywicy epoksydowej Epidian, z wypełniaczem mineralnym, składnik B - utwardzacz w postaci klarownej cieczy (addukt aminowy w rozpuszczalnikach organicznych), dodawany w ilości ok. 5% masy składnika A, bezpośrednio przed użyciem (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !