Blog

01.07.2019

Czy praktyka na terenach zamkniętych zalicza się do praktyki zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Czy praktyka na terenach zamkniętych zalicza się do praktyki zawodowej?


W ustawie Prawo budowlane w kwestiach dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewidziano możliwość odbycia praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych na terenach zamkniętych (program na komputer). Dotyczy to wyłącznie jednostek organizacyjnych, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych, szefowi ABW lub MON.

Czy praktyka na terenach zamkniętych zalicza się do praktyki zawodowej?

Na terenach zamkniętych obowiązują ściśle określone procedury bezpieczeństwa, przez co dokumentowanie praktyki zawodowej wygląda nieco inaczej niż podczas zwykłej praktyki na uprawnienia budowlane (program na telefon). Aby zapoznać się z dokładną definicją terenów zamkniętych, warto zajrzeć do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. To właśnie tam napisano, że do terenów zamkniętych zalicza się „tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych” (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa, która odbywała się przy projektowaniu lub na budowie na terenach zamkniętych może być potwierdzona wyłącznie przez jedną osobę, którą jest właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (opinie o programie). To właśnie on ma prawo do wydania praktykantowi zaświadczenia, stanowiącego potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, Ponadto określa on, w jakim czasie miała miejsce praktyka dla danej specjalności. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie po złożeniu przez kandydata pisemnego wniosku o jego wydanie (segregator aktów prawnych).

Szereg dokumentów


Wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych trzeba złożyć wspomniane oświadczenie oraz szereg innych dokumentów, do których zalicza się:
• dokument potwierdzający wykształcenie wnioskodawcy,
• kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez opiekuna praktyk odpowiednich uprawnień oraz przynależność do izby samorządu zawodowego.
Oczywiście zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej musi zawierać wszystkie wymagane przez izbę informacje. O tę kwestię warto dopytać w swojej okręgowej izbie inżynierów budownictwa lub architektów, ponieważ interpretacja przepisów bywa w tej kwestii dość zróżnicowana (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami