Czy praktyka na terenach zamkniętych zalicza się do praktyki zawodowej?


W ustawie Prawo budowlane w kwestiach dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewidziano możliwość odbycia praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych na terenach zamkniętych (program na komputer). Dotyczy to wyłącznie jednostek organizacyjnych, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych, szefowi ABW lub MON.

Czy praktyka na terenach zamkniętych zalicza się do praktyki zawodowej?

Na terenach zamkniętych obowiązują ściśle określone procedury bezpieczeństwa, przez co dokumentowanie praktyki zawodowej wygląda nieco inaczej niż podczas zwykłej praktyki na uprawnienia budowlane (program na telefon). Aby zapoznać się z dokładną definicją terenów zamkniętych, warto zajrzeć do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. To właśnie tam napisano, że do terenów zamkniętych zalicza się „tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych” (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa, która odbywała się przy projektowaniu lub na budowie na terenach zamkniętych może być potwierdzona wyłącznie przez jedną osobę, którą jest właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (opinie o programie). To właśnie on ma prawo do wydania praktykantowi zaświadczenia, stanowiącego potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, Ponadto określa on, w jakim czasie miała miejsce praktyka dla danej specjalności. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie po złożeniu przez kandydata pisemnego wniosku o jego wydanie (segregator aktów prawnych).

Szereg dokumentów


Wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych trzeba złożyć wspomniane oświadczenie oraz szereg innych dokumentów, do których zalicza się:
• dokument potwierdzający wykształcenie wnioskodawcy,
• kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez opiekuna praktyk odpowiednich uprawnień oraz przynależność do izby samorządu zawodowego.
Oczywiście zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej musi zawierać wszystkie wymagane przez izbę informacje. O tę kwestię warto dopytać w swojej okręgowej izbie inżynierów budownictwa lub architektów, ponieważ interpretacja przepisów bywa w tej kwestii dość zróżnicowana (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !