Czy praktyka pod patronatem będzie zaliczona?

Tzw. ustawa deregulacyjna wprowadziła do prawa budowlanego pojęcie patrona praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wynikło z tego sporo zamieszania, ponieważ dla wielu osób niejasne są różnice między praktyką pod kierownictwem a praktyką pod patronatem.

Czy praktyka pod patronatem będzie zaliczona?

Na pewno warto więc dowiedzieć się na ten temat trochę więcej (program na komputer). Przede wszystkim różnicą między tymi dwoma formami nadzorowania praktyki zawodowej jest zależność formalno-prawna między osobą nadzorującą praktykę a kandydatem na uprawnienia budowlane (program na telefon). W przypadku, gdy taka zależność istnieje, praktyka odbywana jest pod kierownictwem. Zależność formalno-prawna oznacza, że praktykant jest przyjęty do danej firmy na podstawie umowy o pracę, umowy stażu czy umowy praktyki i podporządkowany jest projektantowi lub kierownikowy budowy, który potwierdza odbycie praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

W przypadku, gdy zależności formalno-prawnej nie ma, to praktyka odbywa się pod patronatem. Najczęściej taką praktykę odbywa się u znajomego projektanta, bądź u projektanta, który jest krewnym osoby starającej się o uprawnienia budowlane. Wówczas nie trzeba zawierać umowy z taką osobą, bądź z firmą, którą prowadzi. Należy jednak pamiętać, że obywanie praktyki zawodowej pod patronatem jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku praktyki projektowej (opinie o programie). Rok praktyki pod patronatem uznawany jest za rok praktyki pod kierownictwem. Patron musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności, zakresie oraz rodzaju odpowiadającym uprawnieniom, o jakie stara się praktykant. Ponadto patrona dotyczy jeszcze jedno wymaganie – otóż musi on mieć przynajmniej 5 lat doświadczenia przy tworzeniu projektów, oczywiście w ramach posiadanych przez siebie uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych).

Umowy z patronem

Na pewno w przypadku praktyki pod patronatem bardzo wygodne jest to, że nie trzeba zawierać umowy z patronem (promocja 3  w 1). Dzięki temu odbycie praktyki zawodowej jest łatwiejsze i więcej osób ma taką możliwość. Jednak warto zapytać o tę kwestię w swojej okręgowej izbie, ponieważ zdarza się, że praktyki pod patronatem nie są uznawane.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !