Blog

26.07.2018

Prawo budowlane – warunki posadowienia budynków

W artykule znajdziesz:

Prawo budowlane – warunki posadowienia budynków

Podstawowym warunkiem mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo budowli jest jej stabilne oparcie na gruncie (program na komputer). Z tego właśnie względu posadowienie każdego budynku musi być uzależnione od panujących warunków gruntowych, a także od rodzaju obiekty i przenoszonych przez niego obciążeń na podłoże. Jakiekolwiek błędy na etapie projektowania lub wykonania są niezwykle trudne do naprawienia, a związane z tym koszty bardzo wysokie (program na telefon). Zgodnie z przepisami prawa budowlanego projektant obiektu jest zobowiązany do uzyskania szczegółowych informacji dotyczących warunków gruntowych planowanej inwestycji. Dokładne wymagania związane z tym obowiązkiem znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. “W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych" (program na egzamin ustny).

Grunty jednolite oraz nośne

Grunty jednolite oraz nośne

Zarówno sposób, jak i zakres badań gruntowych zależy od kategorii projektowanego obiektu oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych (promocja 3 w 1). Warunki gruntowe dzieli się na trzy podstawowe grupy:
• skomplikowane – w obszarze szkód górniczych, na skarpach, na terenach nasypowych lub bagiennych,
• złożone – przewarstwione, o zróżnicowanej nośności,
• proste – grunty jednolite oraz nośne (segregator).
Ponadto zakres badań jest uzależniony od tego, do jakiej kategorii budowli zaliczany jest dany obiekt:
• budynki o 1-2 kondygnacjach – kategoria 1,
• budynki o fundamentowaniu głębokim i bezpośrednim – kategoria 2,
• obiekty wysokościowe lub nietypowe – kategoria 3.
W zależności od wymienionych czynników konieczne może być uzyskanie opinii geotechnicznej, dokumentacji z badań podłoża gruntowego lub projektu geotechnicznego (opinie). Zawsze należy pamiętać o tym, ze rzeczywiste warunki gruntowe na każdej działce budowlanej mogą być inne, dlatego warto przeprowadzić wstępne badania gruntu oraz analizę geotechniczną. W terenie najczęściej wykonuje się próbne odwierty, a pobrane w ten sposób próbki pozwalają na ocenę własności mechanicznych i fizycznych gruntu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami